Anstånd - skjuta upp studiestarten

Om du är antagen till en utbildning men inte kan börja har du möjlighet att ansöka om att få skjuta upp studiestarten till nästa tillfälle utbildningen börjar.

Högskolan får besluta om anstånd med studiestart om särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan vara sociala, medicinska, eller andra särskilda omständigheter som t ex vård av barn, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt för ledighet för fortbildning.

Anståndstiden får uppgå till högst 18 månader om det inte finns synnerliga skäl för en längre tid.

Förutsättningen är att utbildningens behörighetskrav är oförändrade och att utbildningen ges.

Blankett "Ansökan om anstånd med studiestart"

Senast granskad:
Kontakt
Support