Anstånd - skjuta upp studiestarten

Om du är antagen till en utbildning men inte kan börja har du möjlighet att ansöka om att få skjuta upp studiestarten. Du behåller din plats på utbildningen om din ansökan om anstånd beviljas.

När kan du ansöka om anstånd med studiestart?

Om du är antagen till en utbildning kan du ansöka om att få skjuta upp din studiestart. För att få anstånd med studiestarten måste det finnas särskilda skäl som till exempel:

  • sociala och medicinska skäl
  • vård av barn
  • studentfackliga uppdrag
  • värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, eller
  • tidsbegränsad provanställning/tjänstgöring i Försvarsmakten

Tänk på att du ska styrka din ansökan med lämpliga intyg. Du kan normalt inte få anstånd med studiestarten i mer än 18 månader. Ett beslut om anstånd gäller bara under förutsättning att utbildningen fortfarande ges och utbildningens behörighetskrav är oförändrade. Om du vill ansöka om anstånd till nästa termin behöver du göra det innan sista anmälningsdag till den terminen, i annat fall behöver du ansöka om anstånd ett helt år. 

Högskolan Dalarna följer de föreskrifter och allmänna råd beslutade av Universitets- och högskolerådet (UHR) kring anstånd med studiestart, UHRFS 2016:1.

Att tänka på efter beslut

När du ska påbörja dina studier efter ditt anstånd ska anmälan till utbildningen göras via antagning.se. Det är mycket viktigt att du anmäler dig och laddar upp ditt beslut om anstånd i tid innan sista anmälningsdag till den terminen du ska påbörja dina studier. Detta för att du ska behålla din plats på utbildningen.

Senast granskad:
Senast granskad: