Kunskap gör skillnad – hitta din utbildning

 

Därför valde jag Högskolan Dalarna

Hör berättar om varför de valde Högskolan Dalarna.
"En nära relation till lärarna", "En mysig, kreativ och naturnära miljö", "För att växa och följa mina drömmar". Hör studenterna berätta om varför de valde Högskolan Dalarna.

Närhet och gemenskap under din studietid

Beskrivning av Högskolan Dalarna och studiemiljön
På vår högskola har du nära till dina lärare, studiekamrater, forskning, den senaste tekniken, bra studiemiljöer och dina fritidsintressen.

Finansieras av Europeiska unionen – NextGenerationEU

En del av utbildningarna har delfinansierats med medel hänförliga till EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). För mer detaljerad information om RRF hänvisar vi till regeringens återhämtningsplan: Regeringskansliet, Sveriges återhämtningsplan (regeringen.se)

Logotyp "Finansieras av Europeiska unionen"
Europeiska kommissionen