Studera på Högskolan Dalarna

Hur är det att studera på Högskolan Dalarna? Ta del av grundläggande information du behöver veta för att få en riktigt bra studietid hos oss. 

Högskolan Dalarna har ett stort utbud av olika program. En del är campusförlagda, en del är nätbaserade och några är till största del nätbaserade med ett antal obligatoriska träffar på campus. Studietakten kan skilja sig åt. Vad som gäller för ditt program hittar du på respektive programsida.

Hitta din utbildning

Träffa våra studenter

Kvinna i vinterkläder står vid en röd villa.

Hur är det att studera på Högskolan Dalarna? Här har vi samlat berättelser från några av våra nuvarande och tidigare studenter som berättar om deras väg till studievalet och hur det är att vara högskolestudent.
 
Träffa våra studenter 

 

En högskola - två campus

Högskolan Dalarna har två campus, ett i Borlänge och ett i Falun. I Falun finns även mediehuset där våra mediautbildningar ges. Mediehuset ligger en 20 minuters promenad från Campus Falun. Mellan Campus Falun och Campus Borlänge är det cirka 2 mil och det finns bra förbindelser dygnet runt. 

Nya Campus Borlänge

Mitt i centrala Borlänge växer Sveriges modernaste campus fram. I september 2024 välkomnar vi studenter till en modern, kreativ och flexibel studiemiljö - en plats för dig att lyckas på. Här samlas utbildning och forskning inom data och it, turism, samhälle, ekonomi och teknik – men alla studenter på Högskolan Dalarna är välkommna hit. 

Nya Campus Borlänge

Hus i trä som det går folk utanför. På huset återfinns Högskolan Dalarnas logotype
Hållbarhet och transparens har varit viktiga ledord i utformningen av byggnaden. Med nya Campus Borlänge får centrala Borlänge ett nytt landmärke. Archus

Campus Falun

Mitt på Lugnet-området, med en av Europas mest kompletta idrottsanläggningar runt husknuten, ligger Campus Falun. För dig som läser utbildningar inom vård, humaniora, språk, idrott och lärarutbildning är detta hemvisten. Ett nyrenoverat campus som skapar förutsättningar för inspiration och lärande i alla dess former. 

På Campus Falun finns det ett stort utbud av utbildningsmöjligheter i form av föreläsningssalar i flera olika storlekar och grupprum som passar såväl större som mindre grupper. Hjärtat av byggnaden är det mäktiga bibliotek som utsetts till världens bästa högskolebyggnad, vilket uppmuntrar till kreativitet och möten mellan människor. 

I anslutning till biblioteket hittar du Ljusgården som är designad likt en gågata med ett rikligt ljusinsläpp och en miljö som bjuder in till såväl fika som studier.

Ett av landets främsta laboratorier för idrottsfysiologi finns också på campusområdet där man ges möjligheten för biokemisk analys, rörelseanalys, samt fysiologiska och beteendevetenskapliga tester.

Cirka 20 minuters gång från Lugnetområdet ligger mediehuset där Högskolan Dalarnas medieutbildningar håller till. Här finns en mängd teknisk utrusning för bästa tänkbara lärande. Däribland ljudstudio, tv-studio, radiostudio, ljudlabb, redigeringsrum och en egen biograf.   

En rundtur på Campus Falun

Program, kurs och kurspaket

Alla våra utbildningar består i grunden av enstaka kurser. De kan vara fristående eller sättas ihop till kurspaket eller program. När du blir antagen till ett program, blir du automatiskt antagen till programmets alla kurser första terminen. 

Från termin två behöver du söka dina kurser via antagning.se, och du har platsgaranti under förutsättning av att du sökt kurserna innan sista anmälningsdag, och tackat ja i tid. För att kunna påbörja kurserna från termin två behöver du också uppfylla behörighetskraven för respektive kurs.

Vissa kurser delas in i delkurser där man läser och tenterar av varje delkurs för sig.

En termin motsvarar 30 högskolepoäng. Om du läser du på helfart i tre år, och får godkänt på samtliga kurser, har du 180 högskolepoäng.

Läs mer om examen

Hur du läser – studieformer

Principen för hur du studerar på högskolan är ungefär densamma på samtliga kurser: Du läser på egen hand men erbjuds undervisning som stödjer dina studier. 

Information om utbildningen såsom undervisningsmaterial och övriga uppgifter som rör din utbildning kommer du under din studietid att komma åt i vår lärplattform. 

Undervisning bedrivs på flera olika sätt.

  • Föreläsning innebär att en föredragshållare förklarar och fördjupar sig inom ett ämne samtidigt som studenterna antecknar och ställer frågor.
  • En gästföreläsning innebär oftast att någon som inte är anställd på skolan kommer och berättar om sitt specialämne eller om sitt arbete.
  • När det är dags för studenterna att diskutera och analysera egna och andras arbeten sker det många gånger i form av ett seminarium.
  • Laborationer och fältstudier är ett sätt att testa teorierna i verkligheten och de förekommer inom en rad ämnen, inte bara inom naturvetenskap och teknik. Via workshops tar du tillvara på det du läst genom att du omsätta dina kunskaper till ett konkret resultat.
  • Praktik eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) betyder att du både får möjlighet att se hur dina kunskaper tillämpas i arbetslivet och en insikt i hur din framtida yrkesroll skulle kunna se ut.
  • En ”dugga” brukar vara ett mindre kunskapstest innan tentamen, men kan också vara betygsgrundande. Stor vikt läggs på att förstå och kritiskt granska, att ifrågasätta och diskutera.
  • I slutet av varje delkurs sker en tentamen "tenta" för att kontrollera att du lärt dig det som du enligt kursplanen ska kunna.

Distansundervisning

Idag studerar över 70 procent av våra studenter på distans. Det finns cirka 40 olika program och över 500 kurser.

Studera på distans

Vad har du lärt dig – examen och tentamen

Varje kurs har en kursplan där du kan läsa vad utbildningen innehåller, hur den går till och vad du ska kunna när den är avslutad. Vanliga sätt att kontrollera dina kunskaper är genom skriftliga inlämningsuppgifter, aktivt deltagande på lektioner och en avslutande tentamen. Hur lång tid du har på dig att skriva en tentamen varierar – allt ifrån någon timme till upp emot en vecka. Blir du underkänd på en tentamen har du rätt att göra en ny när nästa examinationstillfälle ges.

Studier inom ett program avslutas vanligtvis med ett längre examensarbete. Här får du möjlighet att fördjupa dig inom något av det du läst under din studietid. Många gånger redovisas resultatet i en uppsats som sedan publiceras i DiVA, Högskolan Dalarnas publiceringsdatabas. Efter att du klarat utbildningens samtliga kurser kan du ansöka om din examen, som ett kvitto på att du har genomfört utbildningen.

Kontakter med arbetslivet

Under hela studietiden kommer du att ha möjlighet att komma i kontakt med den framtida arbetsmarknaden. Gästföreläsare, verksamhetsförlagda platser (VFU-platser), examensjobb och olika mindre uppsatser ger dig chansen att bygga upp ditt kontaktnät så att du får en bra start när examen är klar.

En annan viktig del av näringslivskontakter är Dalarnas Studentkår som arbetar för att studenter ska komma i kontakt med möjliga framtida arbetsgivare.

Dalarnas Studentkår

Vill du ha hjälp att planera övergången mellan studier till arbetslivet kan du vända dig till studie- och karriärvägledarna vid högskolan. 

Studie- och karriärvägledarna

Stöd under studietiden

Som student på Högskolan Dalarna har du möjlighet att ta del av professionella funktioner och aktiviteter som ger dig stöd under utbildningstiden och förbereder dig inför kommande arbetsmarknad.

Stöd och service under studietiden

Vägledning för ditt val av studier

Vi erbjuder studievägledning och karriärvägledning för dig som är i startgroparna och funderar på att börja studera. Vi kan till exempel ge vägledning om utbildningsval, arbetsmarknad och utbildningsvägar. Alla människor i alla åldrar och livssituationer är välkomna att höra av sig. 

Du kan till exempel boka telefonsamtal eller digitalt samtal via Zoom med den studie- och karriärvägledare som bäst stämmer in på det utbildningsområde du vill ha vägledning mot. 

Boka ett samtal med oss eller hitta svar på vanliga frågor:

Studie- och karriärvägledning

Söka studentbostad i Falun och Borlänge

När du söker bostad finns det flera sätt att gå till väga. Det vanligaste är att ställa sig i bostadskö hos de verksamma bostadsbolag som finns i kommunerna.

För att söka en studentbostad i Falun och Borlänge genom Kopparstaden och Tunabyggen måste du vara antagen på Högskolan Dalarna. Redan innan du är antagen kan du dock göra en köanmälan för att samla köpoäng, vilket vi rekommenderar.

Lediga bostäder i Falun och Dalarna

Kommunala bostadsförmedlare

AB Stora Tunabyggen (Borlänge)
Tunabyggens webbplats

Kopparstaden Student AB (Falun)
Kopparstadens webbplats

Bostadsgaranti

När du ansöker till Högskolan Dalarna är det viktigt att du ställer dig i kö hos de kommunala bostadsbolagen Tunabyggen och Kopparstaden senast vid ansökningstillfället för att kunna omfattas av bostadsgarantin. Garantin innebär att du som student garanterat kommer att ha en sovplats vid terminsstarten – i första hand ett kontrakt hos Tunabyggen eller Kopparstaden, i andrahand ett boende hos en privat aktör och i tredje hand erbjuds ett tillfälligt boende i väntan på ett fast boende.

Information om bostadsgarantin.

Webbplats: studentdalarna.se

Senast granskad:
Kontakt
Studie- och karriärvägledning

Vi erbjuder studie- och karriärvägledning för dig som funderar på att börja studera. Här kan du boka telefonsamtal eller digitalt samtal via Zoom.

Studie- och karriärvägledning

Senast granskad: