Studera på Högskolan Dalarna

Hur är det att studera på Högskolan Dalarna? Ta del av grundläggande information du behöver veta för att få en riktigt bra studietid hos oss. 

Högskolan Dalarna har ett stort utbud av olika program. En del är campusförlagda, en del är nätbaserade och några är till största del nätbaserade med ett antal obligatoriska träffar på campus. Studietakten kan skilja sig åt. Vad som gäller för ditt program hittar du på respektive programsida.

Hitta din utbildning

Träffa våra studenter

Kvinna i vinterkläder står vid en röd villa.

Hur är det att studera på Högskolan Dalarna? Här har vi samlat berättelser från några av våra nuvarande och tidigare studenter som berättar om deras väg till studievalet och hur det är att vara högskolestudent.
 
Träffa våra studenter 

Våra campus

Högskolan Dalarna har två campus, ett i Borlänge och ett i Falun. I Falun finns även mediehuset där våra mediautbildningar ges. Mediehuset ligger en 20 minuters promenad från Campus Falun. Mellan Campus Falun och Campus Borlänge är det cirka 2 mil och det finns bra förbindelser dygnet runt. 

Campus Falun

Mitt på Lugnet-området, med en av Europas mest kompletta idrottsanläggningar runt husknuten, ligger Campus Falun. För dig som läser utbildningar inom vård, humaniora, språk, idrott och lärarutbildning är detta hemvisten. Ett nyrenoverat campus som skapar förutsättningar för inspiration och lärande i alla dess former. 

En rundtur på Campus Falun

Campus Borlänge

Campus Borlänge är basen för flera utbildningar inom teknik men även inom data, IT, turism, ekonomi och flera internationella utbildningar. Campus Borlänge ligger strax utanför stadskärnan, tätt sammanlänkat med Dalarna Science Park. 

En rundtur på Campus Borlänge

Nya Campus Borlänge

Mitt i centrala Borlänge växer Högskolan Dalarnas nya campus fram. Hösten 2024 välkomnas alla studenter  när dörrarna till en modern, kreativ och flexibel lärmiljö öppnas. Syftet med det nya campuset är att möta framtida behov och skapa möjligheter för utvecklingen av högskolans verksamhet. Att nya campus ligger mitt i city skapar också helt nya förutsättningar för samarbeten. 

Hus i trä som det går folk utanför. På huset återfinns Högskolan Dalarnas logotype
Hållbarhet och transparens har varit viktiga ledord i utformningen av byggnaden. Med nya Campus Borlänge får centrala Borlänge ett nytt landmärke. Archus

Program, kurs och kurspaket

Alla våra utbildningar består i grunden av enstaka kurser. De kan vara fristående eller sättas ihop till kurspaket eller program. När du blir antagen till ett program, blir du automatiskt antagen till programmets alla kurser första terminen. 

Från termin två behöver du söka dina kurser via antagning.se, och du har platsgaranti under förutsättning av att du sökt kurserna innan sista anmälningsdag, och tackat ja i tid. För att kunna påbörja kurserna från termin två behöver du också uppfylla behörighetskraven för respektive kurs.

Vissa kurser delas in i delkurser där man läser och tenterar av varje delkurs för sig.

Oftast innehåller ett halvårs heltidsstudier fyra delkurser med 7,5 poäng vardera. Läser du på helfart i tre år får du ihop 180 poäng vilket motsvarar en kandidatexamen.

Läs mer om examen

Hur du läser – studieformer

Principen för hur du studerar på högskolan är ungefär densamma på samtliga kurser: Du läser på egen hand men erbjuds undervisning som stödjer dina studier. 

Information om utbildningen såsom undervisningsmaterial och övriga uppgifter som rör din utbildning kommer du under din studietid att komma åt i vår lärplattform. 

Undervisning bedrivs på flera olika sätt.

  • Föreläsning innebär att en föredragshållare förklarar och fördjupar sig inom ett ämne samtidigt som studenterna antecknar och ställer frågor.
  • En gästföreläsning innebär oftast att någon som inte är anställd på skolan kommer och berättar om sitt specialämne eller om sitt arbete.
  • När det är dags för studenterna att diskutera och analysera egna och andras arbeten sker det många gånger i form av ett seminarium.
  • Laborationer och fältstudier är ett sätt att testa teorierna i verkligheten och de förekommer inom en rad ämnen, inte bara inom naturvetenskap och teknik. Via workshops tar du tillvara på det du läst genom att du omsätta dina kunskaper till ett konkret resultat.
  • Praktik eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) betyder att du både får möjlighet att se hur dina kunskaper tillämpas i arbetslivet och en insikt i hur din framtida yrkesroll skulle kunna se ut.
  • En ”dugga” brukar vara ett mindre kunskapstest innan tentamen, men kan också vara betygsgrundande. Stor vikt läggs på att förstå och kritiskt granska, att ifrågasätta och diskutera.
  • I slutet av varje delkurs sker en tentamen "tenta" för att kontrollera att du lärt dig det som du enligt kursplanen ska kunna.

Distansundervisning

Idag studerar över 70 procent av våra studenter på distans. Det finns cirka 40 olika program och över 500 kurser.

Studera på distans

Vad har du lärt dig – examen och tentamen

Varje kurs har en kursplan där du kan läsa vad utbildningen innehåller, hur den går till och vad du ska kunna när den är avslutad. Vanliga sätt att kontrollera dina kunskaper är genom skriftliga inlämningsuppgifter, aktivt deltagande på lektioner och en avslutande tentamen. Hur lång tid du har på dig att skriva en tentamen varierar – allt ifrån någon timme till upp emot en vecka. Blir du underkänd på en tentamen har du rätt att göra en ny när nästa examinationstillfälle ges.

Studier inom ett program avslutas vanligtvis med ett längre examensarbete. Här får du möjlighet att fördjupa dig inom något av det du läst under din studietid. Många gånger redovisas resultatet i en uppsats som sedan publiceras i DiVA, Högskolan Dalarnas publiceringsdatabas. Den generella titeln på en examen är "filosofie kandidatexamen”. Denna ansöker du om efter att du klarat utbildningens samtliga kurser som ett kvitto på att du har genomfört utbildningen.

Kontakter med arbetslivet

Under hela studietiden kommer du att ha möjlighet att komma i kontakt med den framtida arbetsmarknaden. Gästföreläsare, verksamhetsförlagda platser (VFU-platser), examensjobb och olika mindre uppsatser ger dig chansen att bygga upp ditt kontaktnät så att du får en bra start när examen är klar.

En annan viktig del av näringslivskontakter är Dalarnas Studentkår som arbetar för att studenter ska komma i kontakt med möjliga framtida arbetsgivare.

Dalarnas Studentkår

Vill du ha hjälp att planera övergången mellan studier till arbetslivet kan du vända dig till studie- och karriärvägledarna vid högskolan. 

Studie- och karriärvägledarna

Stöd under studietiden

Som student på Högskolan Dalarna har du möjlighet att ta del av professionella funktioner och aktiviteter som ger dig stöd under utbildningstiden och förbereder dig inför kommande arbetsmarknad.

Stöd och service under studietiden

Vägledning för ditt val av studier

Vi erbjuder studievägledning och karriärvägledning för dig som är i startgroparna och funderar på att börja studera. Vi kan till exempel ge vägledning om utbildningsval, arbetsmarknad och utbildningsvägar. Alla människor i alla åldrar och livssituationer är välkomna att höra av sig. 

Du kan till exempel boka telefonsamtal eller digitalt samtal via Zoom med den studie- och karriärvägledare som bäst stämmer in på det utbildningsområde du vill ha vägledning mot. 

Boka ett samtal med oss eller hitta svar på vanliga frågor:

Studie- och karriärvägledning

Senast granskad:
Kontakt
Studie- och karriärvägledning

Vi erbjuder studievägledning och karriärvägledning för dig som är i startgroparna och funderar på att börja studera. Här kan du boka telefonsamtal eller digitalt samtal via Zoom med den studie- och karriärvägledare som bäst stämmer in på det utbildningsområde du vill ha vägledning mot.

Studie- och karriärvägledning

Senast granskad: