Studera på Högskolan Dalarna

Information kring hur det är att studera hos oss, förklaring av olika begrepp och information om andra bra saker att känna till under din studietid hos oss.

När du har blivit antagen till Högskolan Dalarna börjar ditt liv som student. 

Information om utbildningen såsom undervisningsmaterial och övriga uppgifter som rör din utbildning kommer du under din studietid att komma åt i vår lärplattform. Din inloggning som du kommer att använda under din studietid kan du skapa på activate.du.se  och därefter kan du registrera dig på din utbildning på student.ladok.se. Du kommer att använda Learn under hela din studietid.

Våra campus

Högskolan Dalarna har två campus, ett i Borlänge och ett i Falun. I Falun har vi även Mediehuset där våra mediautbildningar ges. Mediehuset är en 20 minuters promenad från Campus Falun. Mellan Campus Falun och Campus Borlänge är det cirka 2 mil och det finns bra förbindelser. 

Campus Falun

Campus Borlänge

Studieform

Högskolan Dalarna har ett stort utbud av olika program. En del är campusförlagda, en del är nätbaserade samt att några till största del är nätbaserade med några obligatoriska träffar på campus. Studietakten kan skilja sig åt. Vad som gäller för ditt program finner du på respektive programsida.

Här nedan kan du läsa tre studentintervjuer med studenterna Martin som studerar på Campus Borlänge, Isabelle som studerar helt nätbaserat och Felicia som jobbar samtidigt som hon studerar. 

Kurs, kurspaket eller program?

Alla våra utbildningar består i grunden av enstaka kurser. De kan vara fristående eller sättas ihop till kurspaket eller program. När du blir antagen till ett program, blir du automatiskt antagen till programmets alla kurser första terminen. 

Från termin två behöver du söka dina kurser via antagning.se, och du har platsgaranti under förutsättning av att du sökt kurserna innan sista anmälningsdag, och tackat ja i tid. För att kunna påbörja kurserna från termin två behöver du också uppfylla behörighetskraven för respektive kurs.

Vissa kurser delas in i delkurser där man läser och tenterar av varje delkurs för sig.

Oftast innehåller ett halvårs heltidsstudier fyra delkurser med 7,5 poäng vardera. Läser du på helfart i tre år får du ihop 180 poäng vilket motsvarar en kandidatexamen. Läs mer om examen.

Hur läser du?

Principen för hur du studerar på högskolan är ungefär densamma på samtliga kurser: Du läser på egen hand men erbjuds undervisning som stödjer dina studier. I slutet av varje delkurs sker en tentamen för att kontrollera att du lärt dig det som du enligt kursplanen ska kunna. Undervisning bedrivs på flera olika sätt.

  • Föreläsning innebär att en föredragshållare förklarar och fördjupar sig inom ett ämne samtidigt som studenterna antecknar och ställer frågor.
  • En gästföreläsning innebär oftast att någon som inte är anställd på skolan kommer och berättar om sitt specialämne eller om sitt arbete.
  • När det är dags för studenterna att diskutera och analysera egna och andras arbeten sker det många gånger i form av ett seminarium.
  • Laborationer och fältstudier är ett sätt att testa teorierna i verkligheten och de förekommer inom en rad ämnen, inte bara inom naturvetenskap och teknik. Via workshops tar du tillvara på det du läst genom att du omsätta dina kunskaper till ett konkret resultat.
  • Praktik eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) betyder att du både får möjlighet att se hur dina kunskaper tillämpas i arbetslivet och en insikt i hur din framtida yrkesroll skulle kunna se ut.
  • En ”dugga” brukar vara ett mindre kunskapstest innan tentamen, men kan också vara betygsgrundande. Stor vikt läggs på att förstå och kritiskt granska, att ifrågasätta och diskutera.

Vad har du lärt dig – tentamen

Varje kurs har en kursplan där du kan läsa vad utbildningen innehåller, hur den går till och vad du ska kunna när den är avslutad. Vanliga sätt att kontrollera dina kunskaper är genom skriftliga inlämningsuppgifter, aktivt deltagande på lektioner och en avslutande tentamen. Hur lång tid du har på dig att skriva en tentamen varierar – allt ifrån någon timme till upp emot en vecka. Blir du underkänd på en tentamen har du rätt att göra en ny när nästa examinationstillfälle ges.

Studier inom ett program avslutas vanligtvis med ett längre examensarbete. Här får du möjlighet att fördjupa dig inom något av det du läst under din studietid. Många gånger redovisas resultatet i en uppsats som sedan publiceras i DiVA, Högskolan Dalarnas publiceringsdatabas. Den generella titeln på en examen är "filosofie kandidatexamen”. Denna ansöker du om efter att du klarat utbildningens samtliga kurser som ett kvitto på att du har genomfört utbildningen.

Kontakter med arbetslivet

Under hela studietiden kommer du att ha möjlighet att komma i kontakt med den framtida arbetsmarknaden. Gästföreläsare, verksamhetsförlagda platser (VFU-platser), examensjobb och olika mindre uppsatser ger dig chansen att bygga upp ditt kontaktnät så att du får en bra start när examen är klar.

En annan viktig del av näringslivskontakter är Dalarnas Studentkår som arbetar för att studenter ska komma i kontakt med möjliga framtida arbetsgivare. Vill du ha hjälp att planera övergången mellan studier till arbetslivet kan du vända dig till studie- och karriärvägledarna vid högskolan. 

Stöd under studietiden

Som student på Högskolan Dalarna har du möjlighet att ta del av professionella funktioner och aktiviteter som ger dig stöd under utbildningstiden och förbereder dig inför kommande arbetsmarknad.

Senast granskad:
Senast granskad: