Nya Campus Borlänge

Här skapas en modern, flexibel och kreativ lärmiljö och arbetsmiljö för studenter och medarbetare. Högskolans nya campus i centrala Borlänge står klart 2024, till höstterminen 2024 välkomnas de första studenterna.

Gatuvy med en beige byggnad med träd utanför.
Vy över nya Campus Borlänge från Stationsgatan, Borlänge Archus

Modernt, flexibelt och kreativt

Högskolans nya lokaler i Borlänge är belägna mitt i Borlänge centrum. Här skapas en modern, flexibel och kreativ lärmiljö och arbetsmiljö för studenter och medarbetare. Syftet med det nya campuset är att möta framtida behov och skapa möjligheter för utvecklingen av högskolans verksamhet. Genom den centrala placeringen ges nya förutsättningar för ökad samverkan. 

Hållbarhet och transparens har varit viktiga ledord i utformningen av byggnaden. Stora delar av fasaden, främst mot parksidan, kommer att fyllas av solceller. Terrasserna på samma sida kommer att ha fasadytor av trä. Bottenvåningen kommer att öppnas upp med stora glasytor för att synliggöra verksamheten. Byggnaden har ingen tydlig fram- eller baksida, istället blir det två "framsidor" med olika uttryck.

Lärmiljöer för aktivt lärande

Lärmiljöerna står för den största förändringen jämfört med nuvarande campus. Studie- och arbetsmiljön på nya Campus Borlänge ska vara attraktiv. Lokalerna ska vara flexibla och anpassningsbara på ett helt nytt sätt för att möta dagens och framtidens behov. Lärosalar och grupprum ska utformas och utrustas för nästa generationens lärande med fokus på förutsättningar för aktivt lärande och nya pedagogiska metoder. Hela campuset ska ha stöd för hybridundervisning – både i lärmiljöerna och studiemiljöerna. 

 

Senast granskad:
Korta fakta om nya Campus Borlänge
  • Byggstart: Förberedande rivningsarbeten från februari 2022
  • Färdigt: Juni 2024, studenter välkomnas höstterminen 2024
  • Lokalarea: 13 300 kvm (dagens Campus Borlänge motsvarar 11 300 kvm)
Senast granskad: