Teknik

Som utbildad ingenjör får du breda tekniska kunskaper, men även specialkunskaper inom den inriktning du väljer att studera.
Teknik & natur: Utveckling för framtiden!

Utveckling för framtiden!

Som ingenjör blir du utbildad för att lösa problem. Det kan vara allt från att utveckla program till mobiler eller bygga miljövänliga och energisnåla hus, till att planera vägarna i katastrofområden eller designa och utveckla nya produkter. Det kan också vara att fundera ut hur robotar kan användas inom industrin och i vardagslivet eller hur man utnyttjar solenergin på bästa sätt. Listan kan göras lång, men alla ingenjörer är på något sätt med och bygger ett bättre samhälle. Det kräver både kunskap, kreativitet och samarbetsförmåga.

Program

Har tillfällen öppna för anmälan

Kurser

Har tillfällen öppna för anmälan