Kurs MA0011

Matematik 3c

10 förutbildningspoäng
Behörighetsgivande förutbildning

Start vecka 36, 2020

Ett övergripande mål är att förberda för fortsatta studier i matematik på högskolenivå.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • hantera grundlggande algebra för uttryck i form av bråk, potenser och kvadratrötteri syfte att t ex kunna lösa ekvationer,
 • förstå och tillämpa funktionsbegreppet för polynom-, potens- och exponetialfuktioner,
 • redogöra för definitionen av begreppet derivata och bemästra användningen av deriveringsregler i syfte att konstruera grafer till funktioner samt lösa optimeringsproblem,
 • hitta primitiva funktioner och beräkna integraler samt tillämpa dessa för att bestämma areor,
 • använda trigonometri i form av triangelsatser för att lösa geometriska problem

Startar och slutar:
v36, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
  Du behöver också: Matematik B.
  Eller: Matematik 2a / 2b / 2c
  (Områdesbehörighet 7/A7)
Anmälningskod:
HDA-H35UD