Personlig presentation av Pia Wallén

Universitetsadjunkt matematik
Matematik/tillämpad matematik Institutionen för information och teknik