Kurs MA0013

Matematik 4

10 förutbildningspoäng
Behörighetsgivande förutbildning

Start vecka 4, 2020

Ett övergripande mål är att förbereda för fortsatta studier i matematik på högskolenivå.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • visa förståelse för trigonometriska samband med hjälp av enhetscirkel och lösa ekvationer, hantera formler samt analysera funktioner där trigonometriska uttryck ingår,
 • hantera deriveringsregler för elementära funktioner inklusive sammansättningar, produkter och kvoter av dessa,
 • använda derivator och gränsvärden för att analysera funktioner,
 • beräkna areor och rotationskroppars volym med integraler,
 • använda grunder och räkneregler för komplexa tal på såväl rektangulär-, polär- som potensform, samt lösa polynomekvationer med komplexa rötter.
Startar och slutar:
v4, 2020 - v19, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
  Du behöver också: Matematik D.
  Eller: Matematik 3c
  (Områdesbehörighet 8/A8)
Anmälningskod:
HDA-V342D