Kurs MA0013

Matematik 4

10 förutbildningspoäng
Behörighetsgivande förutbildning

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Ett övergripande mål är att förbereda för fortsatta studier i matematik på högskolenivå.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • visa förståelse för trigonometriska samband med hjälp av enhetscirkel och lösa ekvationer, hantera formler samt analysera funktioner där trigonometriska uttryck ingår,
  • hantera deriveringsregler för elementära funktioner inklusive sammansättningar, produkter och kvoter av dessa,
  • använda derivator och gränsvärden för att analysera funktioner,
  • beräkna areor och rotationskroppars volym med integraler,
  • använda grunder och räkneregler för komplexa tal på såväl rektangulär-, polär- som potensform, samt lösa polynomekvationer med komplexa rötter.