Studie- och karriärvägledning
1 min läsning

En spännande ny värld öppnar sig när du börjar studera. Vi erbjuder studievägledning och karriärvägledning, både för dig som är i startgroparna och funderar på att börja studera och för dig som redan satt igång med dina studier.

Hos oss vägledare möter du en neutral samtalspartner som utgår från dig och dina individuella förutsättningar om du vill diskutera hur dina studier kan påverka dina möjligheter till arbete, eller om du har funderingar om vart du bäst tar vägen i yrkeslivet med det du redan läst.

Vad kan studie- och karriärvägledning handla om?

 • Kunskap om val- och beslutsfattande
 • Kunskap om arbetsmarknad och utbildningsvägar
 • Skapa mål för sin framtid, sitt yrkesliv
 • Välja en ny riktning eller kompetensutveckling
 • Osäker på utbildningsval
 • Stötta högskolestudenter för att förbereda sig inför det yrkesliv som väntar
 • Medvetandegöra och presentera sin kompetens
 • För människor i alla åldrar och livssituationer

Högskoleverket beslutar vilka områdesbehörigheter som ska finnas och vilken som ska gälla för respektive program som leder till en yrkesexamen. Till övriga utbildningar beslutar varje lärosäte vilken områdesbehörighet som ska gälla.

Inom parantes visar nya områdesbehörigheter GY11/Vux12

Områdesbehörighet 1 (A1)
Historia A (Hi 1b eller 1a1+1a2), Samhällskunskap A (Sa 1b eller 1a1+1a2)

Områdesbehörighet 2 (A2)
Aktuellt språk Steg 3 (Moderna språk steg 3), Engelska B (En 6)

Områdesbehörighet 3 (A3)
Matematik C (3b eller 3c), Naturkunskap B (Na 2), Samhällskunskap A (1b eller 1a1+1a2), Biologi A + Kemi A + Fysik A motsvarar Naturkunskap A+B

Områdesbehörighet 4 (A4)
Engelska B (En 6), Matematik C (Ma 3b eller 3c), Samhällskunskap A (Sa 1b eller 1a1+1a2)

Områdesbehörighet 5 (A5)
Matematik B (Ma 2a eller 2b eller 2c), Samhällskunskap A (Sa 1b eller 1a1+1a2)

Områdesbehörighet 6 (A6)
Engelska B (En 6), Samhällskunskap A (Sa 1b eller 1a1+1a2)

Områdesbehörighet 6a (A6a)
Engelska B (En 6), Naturkunskap A (Na 1b eller 1a1+1a2), Samhällskunskap A (Sa 1b eller 1a1+1a2)

Områdesbehörighet 6b (A6b)
Engelska B (En 6), Matematik B (Ma 2a eller 2b eller 2c), Naturkunskap A (Na 1b eller 1a1+1a2), Samhällskunskap A (Sa 1b eller 1a1+1a2)

Områdesbehörighet 6c (A6c)
Engelska B (En 6), Samhällskunskap A (Sa 1b eller 1a1+1a2)

Områdesbehörighet 7 (A7)
Matematik B (Ma 2a eller 2b eller 2c), Fysik A (Fy 1b1 eller 1a)

Områdesbehörighet 8 (A8)
Fysik B (Fy 2), Kemi A (Ke 1), Matematik D (Ma 3c)

Områdesbehörighet 9 (A9)
Fysik B (Fy 2), Kemi A (Ke 1), Matematik E (Ma 4)

Områdesbehörighet 10 (A10)
Biologi A (Bi 1), Fysik B (Fy 2), Kemi B (Ke 2), Matematik E (Ma 4)

Områdesbehörighet 11 (A11)
Biologi B (Bi 2), Fysik A (Fy 1a eller 1b1+1b2), Kemi B (Ke 2), Matematik D (Ma 4)

Områdesbehörighet 12 (A12)
Biologi B (Bi 2), Fysik A (Fy 1a eller 1b1+1b2), Kemi B (Ke 2), Matematik C (Ma 3b eller 3c)

Områdesbehörighet 13 (A13)
Biologi B (Bi 2), Fysik B (Fy 2), Kemi B (Ke 2), Matematik D (Ma 4)

Områdesbehörighet 14 (A11)
Biologi B (Bi 2), Fysik A (Fy 1a eller 1b1+1b2), Kemi B (Ke 2), Matematik D (Ma 4)

Områdesbehörighet 15 (A14)
Matematik B (Ma 2a eller 2b eller 2c), Naturkunskap B (Na 2), Samhällskunskap A (Sa 1b eller 1a1+1a2) Biologi A, Kemi A, Fysik A, motsvarar Naturkunskap A+B

Områdesbehörighet 16 (A14)
Matematik B (Ma 2a eller 2b eller 2c), Naturkunskap B (Na 2), Samhällskunskap A (Sa 1b eller 1a1+1a2) Biologi A, Kemi A, Fysik A motsvarar Naturkunskap A+B)

Områdesbehörighet 17 (A15)
Idrott och Hälsa A (Id 1), Matematik B (Ma 2a eller 2b eller 2c), Naturkunskap B (Na 2), Samhällskunskap A (Sa 1b eller 1a1+1a2)Biologi+ A Kemi+ A Fysik A motsvarar Naturkunskap A+B

Vi har tystnadsplikt

Vi vägledare har tystnadsplikt. Det innebär att vi inte lämnar uppgifter om dina personliga förhållanden vidare, utan ditt medgivande (offentlighets- och sekretesslagen 23 kap. 5§).

Vi arbetar enligt Sveriges Vägledarförenings gemensamma etiska riktlinjer.

Kontaktvägar för studie- och karriärvägledningen

E-post: studievagledning@du.se

Telefon: 023-77 88 88 via Supportcenter

Tidsschema telefon

Allmän telefontid

(ej frågor om lärarutbildning)

Frågor om lärarutbildning

(till exempel ämneslärarprogrammen, KPU, grundlärarprogrammet, förskollärarprogrammet, utökad behörighet, lärarlegitimation, yrkeslärarprogrammet)

Måndagar och onsdagar kl. 11.00-12.00 *

Tisdagar och torsdagar kl. 11.00-12.00 *

Ändrade telefontider: Ändrade telefontider:

 

To 17 oktober
Ej telefontid

Ti 19 november
Ej telefontid

* Med reservation för ändringar. Under antagningsperioden 15 september – 15 oktober gäller dessutom separat schema, se nedan.

Antagningsperiod 15 september – 15 oktober

Obs! v. 41-42 (till och med 15/10) extra lång telefontid kl. 10-12

Vecka/Datum

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

v. 38
16-22 sep

11.00 – 12.00

Ej telefontid

11.00 – 12.00

Lärarutbildning
11.00–12.00

v. 39
23-29 sep

11.00 – 12.00

Lärarutbildning
11.00–12.00

11.00 – 12.00

Ej telefontid

v. 40
30 sep-6 okt

11.00 – 12.00

Lärarutbildning
11.00–12.00

Ej telefontid

Drop-in Falun *
13.00–14.00

Lärarutbildning
11.00–12.00

v. 41
7-13 okt

10.00 – 12.00

Lärarutbildning
10.00–12.00

10.00 – 12.00

Drop-in Falun * 
13.00–14.00

Lärarutbildning
10.00–12.00

v. 42
14-20 okt

Alla frågor
10.00 – 12.00

Alla frågor
10.00–12.00

11.00 – 12.00

Ej telefontid

* Drop-in vid receptionen

Enskilda vägledningssamtal

I ett vägledande samtal får du hjälp att sortera dina tankar och se vilka olika vägar och möjligheter det finns för att nå dit du önskar. Målet med samtalet är att ge dig bättre förutsättningar att fatta dina egna beslut i studie- och karriärrelaterade frågor.

Inför och under din utbildningstid kommer du att ställas inför många val. Det är du som är experten i just ditt liv. Vi studie- och karriärvägledare kan stötta dig och försöka ge dig verktyg, så att du kan komma fram till vad du vill göra eller välja, utifrån din situation. Bokas via telefon eller e-post.

Tel. 023 - 77 88 88
E-post: studievagledning@du.se

Vi har möjlighet att träffa dig i Falun eller Borlänge eller via connect (webbmöte).

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du presenterar din kompetens och vad du kan jobba med efter examen.

Studie –och karriärvägledning för blivande student

Studieteknik

Hur kan du förbereda dig inför ett vägledningssamtal?

Undersök din kommande arbetsmarknad

När man fattar beslut kring studier, yrkesbana och karriär är det många faktorer som spelar in. Dina val underlättas av att du får en klarare uppfattning om dig själv, vad du vill, samt vad som påverkar ditt studieval och ditt sätt att nå framtida mål. Investera gärna lite tid på detta, det kommer att löna sig!

Utforska dig själv

Ta del av Arbetsförmedlingens tester och guider som stöd i din process att välja yrke, utbildning eller karriär. Svaren är inte absoluta utan kan ses som ett underlag för reflektion, på egen hand eller i samtal med en studie- och karriärvägledare.

Ta reda på hur omvärlden ser ut/möjliga alternativ

På Sacos webbplats kan du läsa om mer än 150 högskoleyrken - vad man jobbar med, hur man utbildar sig samt vad man tjänar och hur arbetsmarknaden ser ut.

Prognoser hos Arbetsförmedlingen (arbetsmarknadsläget och framtidsutsikter).

Karriärsmart tips!

Intervjua någon som har det jobb du är intresserad av – enbart i syfte att ta reda på mer information om jobbet/yrket och skaffa dig en uppfattning om det är rätt jobb/miljö för dig (rekommenderas varmt!).

 • Hur kom du in i detta yrke?
 • Vad gör du en vanlig dag?
 • Hur kan en vanlig vecka se ut?
 • Vad får dig att trivas här (arbetsuppgifter/verksamhet/organisation)?
 • Vilken typ av utbildning/examen kan vara lämplig för detta yrke/jobb?
 • Hur ser utvecklingsmöjligheter ut i detta yrke/jobb?

När du närmar dig slutet av din utbildning

En akademisk examen har ett generellt värde på arbetsmarknaden – oavsett utbildningsområde. Behöver du hjälp med att reflektera över din kompetens och olika karriärvägar? Vet du hur du lyfter fram och presenterar din samlade kompetens?

Studie- och karriärvägledning för dig som är i slutet av din utbildning

Sigrid har påbörjat sina studier inom ett program, men vet inte om det känns rätt för henne:
Muhammed är osäker på hur hans arbetsmarknad ser ut efter studierna och hur han kan presentera sin kompetens.
Anastasia vet inte om hon är grundläggande behörig genom sitt gymnasiebetyg eller om hon behöver komplettera med någon gymnasiekurs.
 • Kontakta studievägledare inom Vuxenutbildningen i den kommun där du är folkbokförd för information samt studieplanering.
Rolf har hamnat efter i sina programstudier och behöver en plan för att komma ikapp. Hur gör han?
 • Individuell studieplan – kontakta programansvarig. 
Fatima planerar föräldraledighet under kommande termin och vill senare återkomma för att slutföra sina studier, hur går hon tillväga?
Paavo har studiemedel från CSN, läser på ett program och har blivit sjukskriven. Vad behöver han tänka på?
 • Vid sjukdom och studier är det viktigt att kontakta Försäkringskassan, CSN samt meddela programansvarig.
Ayla ska börja studera på högskolan för första gången och behöver tips och råd om studieteknik.
Stefan läser ett generellt program (ingen yrkesutbildning) och skulle vilja ersätta en av programmets kurser med en annan. Vad gäller?
Dimitri vill skriva högskoleprovet för att öka sina chanser att komma in på den utbildning hon tänkt söka.
Heikki behöver omregistrera sig på en kurs.
 • Kontakta studieadministratör för ditt program: support@du.se
Samir har inte tillräckligt med poäng för att få fortsatt studiemedel.
Liisa är struken på den utbildning hon sökt och står som obehörig.
Senast granskad: