Studenthälsan

Om du har behov av stöd under din studietid kan du vända dig till vår Studenthälsa som består av kuratorer, högskolepräst och samordnare för studenter med funktionsnedsättning. Vi som arbetar på Studenthälsan har tystnadsplikt och det kostar inget att delta i våra aktiviteter.

Studentkurator

Du kan vända dig till en studentkurator för samtal om stress, prestationsångest, bristande självförtroende eller annat som påverkar dina studier. Vi erbjuder enskilda samtal samt gruppaktiviteter, föreläsningar och workshops för att främja välmående och ge möjlighet till personlig utveckling.

Mer om studentkurator

Högskolepräst

Du kan boka samtal med högskoleprästen om du bär på funderingar som du vill dela med någon. Samtalen kan handla om precis vad du vill. Du kan vända dig till oss oavsett egen tro eller livsåskådning och behöver inte tillhöra någon kyrka eller samfund, alla är välkomna. 

Mer om högskolepräst

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du få stöd under din studietid hos oss. Vilket stöd du kan få beror på vilket hinder din funktionsnedsättning innebär för dig i studierna.

Mer om samordnare för studenter med funktionsnedsättning

Senast granskad:
Senast granskad: