Studenthälsan

Om du har behov av stöd under din studietid kan du vända dig till vår Studenthälsa som består av kuratorer, studentpräst och samordnare för studenter med funktionsnedsättning. Vi som arbetar på Studenthälsan har givetvis tystnadsplikt och att besöka oss är kostnadsfritt.

Studentkurator

Du kan vända dig till våra kuratorer för samtal om stress, prestationsångest, bristande självförtroende och annat som påverkar dina studier.

Mer om studentkurator

Studentpräst

Studentpräster finns till för dig som är student eller jobbar vid Högskolan Dalarna. Prästerna är anställd av Svenska kyrkan med tjänst i högskolan.

Mer om studentpräst

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du få stöd under din studietid hos oss. Vilket stöd du kan få beror på vilket hinder din funktionsnedsättning innebär för dig i studierna.

Mer om samordnare för studenter med funktionsnedsättning

 

 

Senast granskad:
Senast granskad: