Högskolepräst

Bär du på funderingar som du vill dela med någon och önskar någon att prata med? Högskoleprästen erbjuder samtal till både studenter och medarbetare. Du behöver inte tillhöra någon kyrka eller samfund, alla är välkomna. Det är du med ditt liv som är i fokus.

Samtal

Samtalen hålls via telefon, digitalt via Zoom, eller på plats på Campus Falun eller Campus Borlänge.

Samtalen är kostnadsfria och absolut tysnadsplikt råder.

Kontakt

Vill boka ett samtal eller komma i kontakt med mig når du mig på hogskoleprast@du.se. Det räcker med namn och telefonnummer, så kontaktar jag dig. Tänk på att inte skriva något som kan vara känsligt i e-postmeddelandet.

Vad jag kan hjälpa dig med

Vi kan prata om precis vad du vill. Det kan handla om livsfrågor, tro, religiös praktik och etik eller mer personliga saker som kärlek, relationer, sorg, stress och oro.
Svenska kyrkan står för evangelisk-luthersk kristen tradition, men du är välkommen oavsett egen tro eller livsåskådning.

Jag är van vid ekumenik och religionsdialog (Interfaith Dialogue) och kan förmedla kontakt med företrädare för olika religioner och livsåskådningar.

Aktiviteter

Write Your Self

Låt oss prata om livet - existentiella samtal

I vilka sammanhang känner du dig hemma? När känner du trygghet och tillit? Vad är egentligen meningsfullt för dig? Vågar du hoppas på framtiden?

Hur tänker, känner och handlar du i ditt liv inom dessa områden? Här får du en chans att reflektera och samtala om sådant som du kanske inte funderar på så ofta.

Nästa tillfälle planeras till ht-24.


Stilla rum

Det finns ett "stilla rum" på båda våra campus (Ljusgården campus Falun och plan 2 campus Borlänge). Rummen är öppna för alla studenter och kan användas till meditation, avslappning, bön eller bara en paus från studierna. Man kommer in med sitt passerkort (Obs! Funkar inte kortet, så behöver det uppdateras i helpdesk).


Stilla rummet-.jpg

Senast granskad:
Jag har tystnadsplikt

Som präst har man absolut tystnadsplikt i enskilda själavårdande samtal enligt Kyrkoordningen, KO, 31 kap . 9 §.
Det betyder att tystnadsplikten inte har några undantag. Inte ens med ditt medgivande får uppgifter lämnas vidare. Jag för inga register eller journaler. 

Senast granskad: