Högskolepräst

Bär du på funderingar som du vill dela med någon och önskar någon att prata med? Vi erbjuder samtal till både studenter och medarbetare. Du behöver inte tillhöra någon kyrka eller samfund, alla är välkomna. Det är du med ditt liv som är i fokus.

Samtal

Ett samtal genomförs via telefon, digitalt via Zoom, eller på plats på Campus Falun eller Campus Borlänge.

Samtalen är kostnadsfria.

Kontakt

Vill boka ett samtal eller komma i kontakt med mig når du mig på hogskoleprast@du.se. Det räcker med namn och telefonnummer, så kontaktar jag dig. Tänk på att inte skriva något som kan vara känsligt i e-postmeddelandet.

Vad vi kan hjälpa dig med

Du kan tala med oss om precis vad du vill, det kan handla om livsfrågor, tro, religiös praktik och etik eller mer personliga saker som kärlek, relationer, sorg, stress och oro.
Svenska kyrkan står för evangelisk-luthersk kristen tradition, men du kan vända dig till oss oavsett egen tro eller livsåskådning. 

Vi är vana vid ekumenik och religionsdialog (Interfaith Dialogue) och kan förmedla kontakt med företrädare för olika religioner och livsåskådningar.

Senast granskad:
Vi har tystnadsplikt

Som präster har vi absolut tystnadsplikt i enskilda själavårdande samtal enligt Kyrkoordningen, KO, 31 kap . 9 §.
Det betyder att tystnadsplikten inte har några undantag. Inte ens med ditt medgivande får uppgifter lämnas vidare. Vi för inga register eller journaler. 

Senast granskad: