Språkstödet

Under terminerna erbjuder Språkstödet hjälp och stöd med text på svenska och engelska.

Att skriva och läsa är en lärandeprocess och därför är det bra om du kontaktar oss så tidigt som möjligt när du har problem. Det är viktigt att utveckla en god skriftlig uttrycksförmåga som du har nytta av under hela studietiden och självklart också i ditt framtida yrkesliv. Därför vill vi på Språkstödet möta dig på ett tidigt stadium. Då har vi större möjligheter att hjälpa dig att förbättra ditt skrivande. 

Vi erbjuder aktiviteter och bokad handledning. Vi kan hjälpa dig att skapa förståelser av vad du ska göra för att lösa uppgifter. Vi hjälper inte till med översättningar eller korrekturläsning av texter. Vi avgör inte heller om en text är godkänd eller inte. Du har själv aktivt ansvar för dina studier. 

Så här fungerar Språkstödet

  1. Skriv din text och använd sedan stavnings- och grammatikkontrollen som finns på din dator.
  2. Boka handledning via länken nedan. 
  3. Invänta kontakt från oss där vi kommer överens om passande tid för handledning.

Öppettider

Språkstödet erbjuder handledning från vecka 2.

Handledning

Språkstödet arbetar med lärande samtal. Det innebär att vi erbjuder skrivhandledning där du i samtal får hjälp av en handledare med att utveckla din akademiska text. Handledningen kan exempelvis handla om struktur, flyt, språkriktighet, stil eller referenshantering i din text. 

Språkstödet erbjuder två typer av handledning: bokad handledning under 45 minuter och drop-in-handledning under 15 minuter. Båda typerna av handledning bygger på samtal kring din text. Om du önskar handledning på engelska besöker du istället Language Support.

Bokad handledning

I den bokade handledningen gör du först en anmälan om önskad hjälp. Du får sedan möjlighet till fördjupande samtal om hur du kan utveckla din text.

Inför handledning:

  • Skickar in hela din text.
  • Ange vad du önskar att få hjälp med på maximalt två utvalda sidor.
  • Du kan anmäla dig till bokad handledning två gånger per termin.

Boka handledning här

Handledning drop-in i Zoom

Under vårterminen 2023 erbjuder Språkstödet drop-in handledning måndag, tisdag och torsdag med start vecka 2. 

Till drop-in-handledningen behövs ingen föranmälan. Drop-in-handledning söker du då du önskar hjälp med enklare frågor om din text. Du får handledning under cirka 15 minuter.

Förbered dig inför handledningen på följande vis:

  • Ta fram ditt arbete så du har det tillgängligt på skärmen eller på ett papper.
  • Välj ut det avsnitt i din text som du vill att vi ska titta på.
  • Formulera en konkret fråga utifrån valt avsnitt vad du vill ha hjälp med.

Öppna mötesrummet i Zoom, skriv upp dig i chatten och invänta din tur.

Till handledning måndagar klockan 15.00-16.00

Till handledning tisdagar klockan 15.00-16.00

Till handledning torsdagar klockan 15.00-16.00

Workshop

Språkstödet erbjuder workshoppar med olika teman. Varje workshop leds av en handledare som gör en kortare genomgång, följt av praktiska övningar på det aktuella temat. Besök vår kalender för bokning och mer information om våra workshoppar.

Språkstödets bokningskalender

Råd och tips om skrivande

När du studerar vid högskolan kommer du tidigt att skriva självständiga texter utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. På skrivguiden.se ges konkreta råd om bland annat skrivprocess och problemformulering.

Vårt bibliotek ger råd om hur du ska referera till källor vid inlämning av skriftliga arbeten. Du kan även boka en bibliotekarie för att få hjälp med informationssökning.

Senast granskad:
Senast granskad: