Språkstödet

Språkstödets uppdrag är att stötta högskolans studenter i akademiskt skrivande för att självständigt klara sina studier och nå goda studieresultat. Under terminerna erbjuder Språkstödet bokad handledning, drop-in-handledning och workshoppar.

Att skriva och läsa är lärande processer och därför är det bra om du kontaktar Språkstödet så tidigt som möjligt när du vill fördjupa dina kunskaper eller har problem med skrivandet. Det är viktigt att du som student utvecklar en god skriftlig uttrycksförmåga. Detta har du nytta av under hela studietiden och självklart också i ditt framtida yrkesliv.

Vi i Språkstödet kan hjälpa dig att skapa förståelser av och kunskaper om vad du ska göra för att lösa dina studieuppgifter. Vi hjälper dock inte till med översättningar eller korrekturläsning av texter. Vi avgör inte heller om en text är godkänd eller inte. Du har ett aktivt ansvar för dina studier och vi finns för att stötta dig i det arbetet.

Öppettider

Språkstödet erbjuder handledning från vecka 35 fram till och med vecka 51.

Bokad handledning

Språkstödet arbetar studentcentrerat med lärande samtal. Det innebär att vi erbjuder skrivhandledning där du i samtal under 45 minuter kan få hjälp av en språkhandledare med att utveckla din akademiska text. Du bokar en tid för Bokad handledning i bokningsformuläret. I bokningsformuläret anger du vad du önskar få hjälp med på maximalt två utvalda sidor. Observera att hela texten skickas så språkhandledaren har tillgång till helheten. Handledningen kan exempelvis handla om struktur, flyt, språkriktighet, stil eller referenshantering i din text. Du kan anmäla dig till Bokad handledning två gånger per termin.

Om du önskar handledning på engelska besöker du i stället Language Support.

Drop-in handledning

Drop-in-handledning kontaktar du när du önskar hjälp med enklare frågor om din text. Denna handledning kan ges under cirka 15 minuter. Under höstterminen 2023 erbjuder Språkstödet Drop-in-handledning på tisdagar, torsdagar och fredagar. Till Drop-in-handledningen behövs ingen föranmälan.

Till handledning tisdagar klockan 11.00–12.00 (ej tisdag 26 september)

Till handledning torsdagar klockan 11.00–12.00

Till handledning fredagar klockan 09.00–10.00

 

Förbered dig inför drop-in handledningen på följande vis:

  • Ta fram ditt arbete så du har det tillgängligt på skärmen eller på ett papper.
  • Välj ut det avsnitt i din text som du vill att vi ska titta på.
  • Formulera en konkret fråga utifrån valt avsnitt vad du vill ha hjälp med.

Workshoppar

Språkstödet erbjuder workshoppar med olika teman. Varje workshop leds av en språkhandledare som gör en kortare genomgång, följt av praktiska övningar på det aktuella temat. Besök vår kalender för bokning och mer information om våra workshoppar. Om du önskar delta i en workshop på engelska besöker du istället Language Support.

Språkstödets bokningskalender

Råd och tips om skrivande

När du studerar vid högskolan kommer du tidigt att skriva självständiga texter utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. På skrivguiden.se ges konkreta råd om bland annat skrivprocess och problemformulering.

Högskolan Dalarnas bibliotek kan ge råd om hur du ska referera till källor vid inlämning av skriftliga arbeten. Du kan även boka en bibliotekarie för att få hjälp med informationssökning.

Senast granskad:
Kontakt
Språkstödet håller drop-in
Senast granskad: