Språkstödet

Språkstödets uppdrag är att stötta högskolans studenter i akademiskt skrivande för att självständigt klara sina studier och nå goda studieresultat. Under terminerna erbjuder Språkstödet bokad handledning, drop-in-handledning och workshoppar.

Att skriva och läsa är lärande processer och därför är det bra om du kontaktar Språkstödet så tidigt som möjligt när du vill fördjupa dina kunskaper eller har problem med skrivandet. Det är viktigt att du som student utvecklar en god skriftlig uttrycksförmåga. Detta har du nytta av under hela studietiden och självklart också i ditt framtida yrkesliv.

Vi i Språkstödet kan hjälpa dig att skapa förståelser av och kunskaper om vad du ska göra för att lösa dina studieuppgifter. Vi hjälper dock inte till med översättningar eller korrekturläsning av texter. Vi avgör inte heller om en text är godkänd eller inte. Du har ett aktivt ansvar för dina studier och vi finns för att stötta dig i det arbetet.

Öppettider

Språkstödet erbjuder handledning från vecka 2 fram till och med vecka 24.

Bokad handledning

Språkstödet arbetar studentcentrerat med lärande samtal. Det innebär att vi erbjuder skrivhandledning där du i samtal under 45 minuter kan få hjälp av en språkhandledare med att utveckla din akademiska text. Du bokar en tid för Bokad handledning i bokningsformuläret. I bokningsformuläret anger du vad du önskar få hjälp med på maximalt två utvalda sidor. Observera att hela texten skickas så språkhandledaren har tillgång till helheten. Handledningen kan exempelvis handla om struktur, flyt, språkriktighet, stil eller referenshantering i din text. Du kan anmäla dig till Bokad handledning två gånger per termin.

Om du önskar handledning på engelska besöker du i stället Language Support.

Drop-in handledning

Drop-in-handledning kontaktar du när du önskar hjälp med enklare frågor om din text. Denna handledning kan ges under cirka 15 minuter. Under höstterminen 2023 erbjuder Språkstödet Drop-in-handledning på tisdagar, torsdagar och fredagar. Till Drop-in-handledningen behövs ingen föranmälan.

Förbered dig inför drop-in handledningen på följande vis:

  • Ta fram ditt arbete så du har det tillgängligt på skärmen eller på ett papper.
  • Välj ut det avsnitt i din text som du vill att vi ska titta på.
  • Formulera en konkret fråga utifrån valt avsnitt vad du vill ha hjälp med.

Studentintervju

Bild på student, Reem Al Zouabi

Språkstödet har varit avgörande för min akademiska utveckling genom att erbjuda konkreta verktyg och feedback som förbättrar min skrivförmåga. Språkstödet hjälpte mig att förstå och tillämpa akademiskt språk och stil, samt stöttade mig i att strukturera och organisera mina texter på ett mer effektivt sätt. 

Det mest värdefulla med handledningen var att få individuell feedback på mina specifika skrivutmaningar, vilket hjälpte mig att förstå och övervinna dem. Det är väldigt användbart att få konkret feedback på sin skrivning och lära sig strategier och tekniker för att förbättra sin skrivförmåga. Att få möjlighet att diskutera och få svar på frågor har också varit till stor hjälp. Språkstödet erbjuder individuell handledning eller workshops där man kan få feedback på sitt skrivande och lära sig specifika tekniker för att förbättra sin skrivförmåga. 

Jag skulle starkt rekommendera andra studenter att ta hjälp av språkstödet som erbjuder en personlig och effektiv resurs för att stärka studenters akademiska skrivfärdigheter som förbättra din skrivning på ett sätt som kan vara svår att uppnå på egen hand. Att få hjälp och stöd för att förbättra sina skrivfärdigheter är mycket värdefullt och hjälper till att öka framgången i studierna.

Workshoppar

Språkstödet erbjuder workshoppar med olika teman. Varje workshop leds av en språkhandledare som gör en kortare genomgång, följt av praktiska övningar på det aktuella temat. Besök vår kalender för bokning och mer information om våra workshoppar. Om du önskar delta i en workshop på engelska besöker du istället Language Support.

5 mars: Att få språket rätt - verbanvändning

7 mars: Grunderna i akademiskt skrivande

12 mars: Att få språket rätt - grammatisk överensstämmelse

19 mars: Att få språket rätt - ordföljd

20 mars: Grundläggande muntlig presentationsteknik

28 mars: Referera utan att plagiera

10 april: Att få språket rätt - sammanhang i text

23 april: Att få språket rätt - verbanvändning

2 maj: Referera utan att plagiera

7 maj: Att få språket rätt - grammatisk överensstämmelse

21 maj: Att få språket rätt - ordföljd
 

Språkstödets bokningskalender

Råd och tips om skrivande

När du studerar vid högskolan kommer du tidigt att skriva självständiga texter utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. På skrivguiden.se ges konkreta råd om bland annat skrivprocess och problemformulering.

Högskolan Dalarnas bibliotek kan ge råd om hur du ska referera till källor vid inlämning av skriftliga arbeten. Du kan även boka en bibliotekarie för att få hjälp med informationssökning.

Senast granskad:
Senast granskad: