Studiestrategi - lära dig själv att lära

Hur lär just du dig? Börja fundera på dina studiestrategier direkt från studiestart. Goda studievanor och strategier gör ditt pluggande hållbart och lustfyllt!

Att studera på högskola innebär att du själv tar ansvar för dina studier på ett helt annat sätt än i grundskolan och gymnasiet. Studietakten är högre, mängden litteratur mer omfattande och du får ta ett stort eget ansvar att själv planera din tid.

Olika människor lär sig saker på olika sätt! De tips och råd som vi ger nedan är allmänna och allt stämmer inte in på just dig. För att dina studier ska bli så hållbara som möjligt så är det bra om du tar till dig det du tror kan passa dig och det som kan göra att du lyckas bättre med dina studier. När, var och hur studerar du bäst?

Du är alltid välkommen att kontakta studie- och karriärvägledare om du känner att du behöver prata med någon om din studiesituation. 

Studie- och karriärvägledning (Högskolan Dalarna)


Ny! Språka på akademiska (MOOC) Kursen är gratis. Skapa ett konto. Sen kan du börja kursen när du vill och arbeta i din egen takt.

Ny! Boktips! Att studera på högskolan - finns för utlån på biblioteken Campus Falun/Borlänge

Vad ska du göra? När ska du göra det? Var ska du göra det? Hur lång tid kommer det att ta? Med kurskamrat, studiegrupp, på egen hand?

Hur läser du? Med ögonen, öronen eller kanske med händerna? Utgå från dessa tre grundläggande lässtrategier:

  • Läs inte allt
  • Läs inte från pärm till pärm
  • Läs på olika sätt

Hjälpmedel för din läsning

Pomodorometoden (toptal.com)

Mindmap/Tankekartor (vanligt papper eller appar)

Tips om hur du utvecklar olika strategier kring att lösa uppgifter samt utvecklar tekniker om hur du processar kunskap.

Få tips och strategier om hur du förbereder dig inför en tenta/examination och också hur du i tentasituationen kan hjälpa dig själv.

Om tentan (youtube.com)

Senast granskad:
Senast granskad: