Studiestrategi - lära dig själv att lära

Hur lär just du dig? Börja fundera på dina studiestrategier direkt från studiestart. Goda studievanor och strategier gör ditt pluggande hållbart och lustfyllt!

Att studera på högskola innebär att du själv tar ansvar för dina studier på ett helt annat sätt än i grundskolan och gymnasiet. Studietakten är högre, mängden litteratur mer omfattande och du får ta ett stort eget ansvar att själv planera din tid.

Olika människor lär sig saker på olika sätt! De tips och råd som vi ger nedan är allmänna och allt stämmer inte in på just dig. Ta till dig det du tror kan passa dig och det som kan göra att du lyckas bättre med dina studier. Du är alltid välkommen att kontakta studie- och karriärvägledare om du känner att du behöver prata med någon om din studiesituation.

Studera hållbart - planera och strukturera

Förbättra din studieteknik/test av nuläge – kurs i åtta fristående moduler som du själv kan välja vilken typ av förbättring du behöver göra för att studera effektivare.

SACO:s studieteknik Webbinarium Vässa din studieteknik för universitet & högskola! (Youtube-film)

Studieteknik i korthet - tips och tankeställare (pdf)

Studieteknik – idéer, tips och förhållningssätt, motivation och lärstilar (play.du.se)

Studieteknik för högskola/universitet - introduktion  (Youtube-film)

Studieplanering (Youtube-film)

Att läsa kursböcker

Att läsa kursböcker (Youtube-film)

Books in English (Youtube-film)

Om snabbläsning (Youtube-film)

Inlärning och problemlösning

Om att anteckna (Youtube-film)

Om minnesteknik (Youtube-film)

Om problemlösning (Youtube-film)

Om att vi lär oss på olika sätt (Youtube-film)

Tentamen

Om tentan (Youtube-film)

Senast granskad:
Senast granskad: