Studiestrategi - lära dig själv att lära

Hur lär just du dig? Börja fundera på dina studiestrategier direkt från studiestart. Goda studievanor och strategier gör ditt pluggande hållbart och lustfyllt!
Nyhet! Tisdagstipset med Studieverkstaden

 

Lunchwebinarier varje tisdag för att stötta dig i dina studier

Att studera på högskola innebär att du själv tar ansvar för dina studier på ett helt annat sätt än i grundskolan och gymnasiet. Studietakten är högre, mängden litteratur mer omfattande och du får ta ett stort eget ansvar att själv planera din tid.

Olika människor lär sig saker på olika sätt! De tips och råd som vi ger nedan är allmänna och allt stämmer inte in på just dig. För att dina studier ska bli så hållbara som möjligt så är det bra om du tar till dig det du tror kan passa dig och det som kan göra att du lyckas bättre med dina studier. När, var och hur studerar du bäst? 


Du är alltid välkommen att kontakta studie- och karriärvägledare om du känner att du behöver prata med någon om din studiesituation. 

Planera och strukturera

Vad ska du göra? När ska du göra det? Var ska du göra det? Hur lång tid kommer det att ta? Med kurskamrat, studiegrupp, på egen hand? 


Planeringsmall- veckoschema (word)  Kommer snart!

Förbättra din studieteknik/test av nuläge – kurs i åtta fristående moduler som du själv kan välja vilken typ av förbättring du behöver göra för att studera effektivare.

SACO:s studieteknik Webbinarium Vässa din studieteknik för universitet & högskola! (Youtube-film)

Studieteknik i korthet - tips och tankeställare (pdf)

Studieteknik – idéer, tips och förhållningssätt, motivation och lärstilar (play.du.se)

Studieteknik för högskola/universitet - introduktion  (Youtube-film)

Att läsa kurslitteratur

Hur läser du? Med ögonen, öronen eller kanske med händerna? Utgå från dessa tre grundläggande lässtrategier:
Läs inte allt
Läs inte från pärm till pärm
Läs på olika sätt

Tre hjälpmedel för din läsning
Pomodorometoden
Mindmap/Tankekartor (vanligt papper eller ex. appar)
Talsyntes/TorTalk


Att läsa kursböcker (Youtube-film)

Books in English (Youtube-film)

Om snabbläsning (Youtube-film)

Inlärning och problemlösning

Om att anteckna (Youtube-film)

Om minnesteknik (Youtube-film)

Om problemlösning (Youtube-film)

Om att vi lär oss på olika sätt (Youtube-film)

Tentamen

Om tentan (Youtube-film)

Senast granskad:
Senast granskad: