Studentlicenser

Programvaror för studenter.

Nedanstående programvaror kan du installera på din dator och använda i studiesyfte.
De får inte användas i kommersiellt syfte.

När du avslutar studierna måste du avinstallera dessa programvaror.

Högskolan Dalarna kan tyvärr inte hjälpa till med installationer på studenters datorer och kan inte heller ge support på dessa programvaror. Vissa programvaror kräver att du loggar in för att komma åt licensuppgifterna. Det är inte tillåtet att sprida licensnycklarna eller inloggninsuppgifterna.

Affinity

Affinity består av tre olika program: Affinity Photo används för fotoredigering och bildbehandling, Affinity Designer är ett illustrationsverktyg för vektorgrafik och Affinity Publisher används för arbete med layout. Programmen finns för både PC och Mac.

Användarguide

Mer information om programmen på Affinitys webbplats.

Installation

Se information om installation och licensnyckel för Affinity (kräver inloggning).

EndNote

EndNote hjälper dig att samla och ordna dina referenser. Programmet gör det enklare att infoga källhänvisningar och att skapa en litteraturlista i din text.

Kontakta biblioteket på bibinfo@du.se om du behöver hjälp med EndNote.

Installation

Se information om installation och licensnyckel för EndNote (kräver inloggning)

Matlab

Används för numeriska och tekniska beräkningar samt simuleringar. Matlab är både en interaktiv matematikmiljö och ett programmeringsspråk.

Installation

matlab.du.se

Tips och stöd

matlabacademy.mathworks.com

Nvivo

NVivo är en programvara som underlättar analys av kvalitativa data (qualitative data analysis – QDA). Det är ett program där du kan samla och strukturera både ditt material och dina idéer för ett projekt på ett systematiserat sätt.

Kontakta biblioteket på bibinfo@du.se om du behöver hjälp med användning av programmet. Biblioteket hjälper inte till med installationsfrågor.

Installation

Se information om installation och licensnyckel för Nvivo (kräver inloggning)

Microsoft 365

Högskolan Dalarna erbjuder – i samarbete med Microsoft – Microsoft 365 till alla våra registrerade studenter.

Mer information om Microsoft 365

SPSS

SPSS är ett datorprogram för statistisk analys.

Dokumentation

Dokumentation om SPSS på IBM:s webbplats

Installation

Se information om installation SPSS (kräver inloggning)

SPSS Amos

SPSS Amos är ett program för strukturell ekvationsmodellering (SEM).

Dokumentation

Dokumentation om SPSS Amos på IBM:s webbplats

Installation

Se information om installation SPSS Amos (kräver inloggning)

Stava Rex och SpellRight

Stava Rex

Stava Rex är ett avancerat rättstavningsprogram som rättar stavfel och grammatikfel på svenska. 

Läs mer om Stava Rex på Oribis webbplats

SpellRight 

Witch eller which? SpellRight hjälper dig att stava rätt på engelska. 

Läs mer om SpellRight på Oribis webbplats

Installation 

Se information om installation och inloggningsuppgifter för Stava Rex och SpellRight EndNote (kräver inloggning) 

Talsyntesen TorTalk

Högskolan Dalarna erbjuder talsyntesen TorTalk som gör det möjligt för dig som student att lyssna på alla skärmtexter. Det fungerar på till exempel e-böcker och låsta pdf-filer. TorTalk är ett hjälpmedel för personer med läs- och skrivsvårigheter, ett annat modersmål än svenska och kan också användas som stöd i din studieteknik. Du kan lyssna på både svenska och engelska texter.

TorTalk finns installerat på datorer i biblioteket i Falun samt en del datorsalar.

Användarguide

Information om Tortalk och instruktionsfilmer via TorTalk.

Installation

Se information om installation och licensnyckel för TorTalk (kräver inloggning)

Senast granskad:
Senast granskad: