Flytt från Campus Borlänge

Högskolan kommer att flytta ur delar av nuvarande Campus Borlänge under sommaren 2023, innan vårt nya campus i Borlänge är färdigt. Högskolan kommer ha fortsatt tillgång till i stort sett alla lärosalar och kvaliteten i undervisningen ska inte påverkas.

Bakgrund

Högskolans nya campus i Borlänge står klart till sommaren 2024. Borlänge kommun behöver tillgång till högskolans nuvarande lokaler för ombyggnation från och med sommaren 2023. Därför behöver högskolan flytta ur delar av nuvarande Campus Borlänge innan nya campus i Borlänge är färdigt. 

Frågor och svar

Frågor och svar uppdateras löpande. Senast uppdaterade 2023-06-01.

Hur kommer flytten påverka mig som student?

Ambitionen är att du som student ska påverkas så lite som möjligt av flytten när det gäller lärmiljö och studiemiljö. Högskolan kommer att ha samma tillgång till lärosalar som hittills, men fördelat mellan nuvarande byggnad och en tillfällig paviljong. Huvuddelen av kontorsarbetsplatserna flyttas ut. Reception, café, bibliotek och studentkårens lokaler blir kvar, liksom labblokaler för bygg, material, maskin och energi med flera.

Den största förändringen för studenter är att viss undervisning kommer ske i en tillfällig paviljong. Paviljongen som är två våningar hög kommer återfinnas direkt utanför huvudentrén till campus och sträcka sig längs med Röda vägen. Salarna i paviljongen kommer fullt ut att ersätta de salar som lämnas: Nätverkslabb, datasalar samt lärosalar. 

Viktiga miljöer för högskolan som ”svarta lådan” och specifika labb kommer vara fullt tillgängliga fram till att nya Campus Borlänge är färdigt. 

Vilka lokaler får högskolan behålla fram till att nya Campus Borlänge är klart?

Högskolan kommer ha tillgång till i stort de flesta lärosalarna, bibliotek, labbsalar och reception, samt ”svarta lådan”, men medarbetarnas kontorsarbetsplatser behöver tömmas. 

Högskolan kommer att ha samma tillgång till lärosalar som hittills, men fördelat mellan nuvarande byggnad och Hus P, paviljongen. Huvuddelen av kontorsarbetsplatserna flyttas ut. Reception, café, bibliotek och studentkårens lokaler blir kvar, liksom labblokaler för bygg, material, maskin och energi med flera.

Kommer jag kunna använda datasalarna? 

Datasalarna är fortsatt tillgängliga, däremot kommer inte nätverkslabbet var möjligt att använda under sommaren 2023. 

Karta med beskrivning av vilka delar högskolan ska lämna när.
Översikt över högskolans evakueringsplanering. Gröna delar har högskolan full tillgång till det är dags att flytta till nya Campus Borlänge sommaren 2024. Högskolan Dalarna

Hur träffar jag mina lärare utanför lektionstid om jag har frågor om mina studier?

De flesta medarbetarna kommer ha tillfälliga kontor i en byggnad cirka 300 meter från campus, "Hus 26", hit kommer även du som student att vara välkommen vid behov. Kom ihåg att det går alltid bra att ta kontakt digitalt med dina lärare. 

Bra att veta är att stor del av avdelningen för studentservice kommer ha kvar sina kontor på campus, där återfinns exempelvis studieadministratörer och studie- och karriärvägledare. 

Kartvy.
"Hus 26" ligger cirka 300 meter nord öst om högskolans huvudentré. Undervisningspaviljongen kommer stå klar till höstterminen 2023. Högskolan Dalarna

Finns det risk för buller och störande ljud?

Vid en ombyggnation kan det förekomma buller, men i vilken omfattning går inte att förutsäga redan nu. Ambitionen är så liten påverkan som möjligt på högskolans verksamhet. Stor del av arbetet kommer göras under tider då studenter inte finns på plats. 

När flyttar högskolan till nya Campus Borlänge? 

Till terminsstart hösten 2024 välkomnas studenter till nya Campus Borlänge mitt i centrala Borlänge. 

Senast granskad:
Senast granskad: