Datorsalar

Högskolan Dalarna har 12 datorsalar. Vilka program och vilken datorutrustning de olika salarna har, ser du under respektive ort och sal. För att kunna använda datorerna i våra datorsalar, måste du ha ett användarkonto och ett passerkort.

Datorsalar Borlänge

Datorsalar Falun

Standardprogram

Senast granskad:
Senast granskad: