E-post

Du som har ett användarkonto har också en e-postadress. Du ska använda denna vid alla ärenden som gäller dina studier och kontakten med Högskolan Dalarna.

Så hittar du till din webbmail

Högskolan Dalarna använder nu Office 365 för all e-post.

Vidarebefordran av e-post

Se hur du kan vidarbefordra din e-post.

Så aktiverar du vidarebefordran av epost i Office 365.

Begränsningar i Exchange / Outlook 365

Här hittar du information om vilka begränsningar som gäller för Exchange Online (Outlook 365), informationen är på engelska.

Exchange Online limits (Engelska, extern länk)

Arkivera e-post

Om du vill spara en kopia av din e-post, exempelvis inför avslutandet av ditt användarkonto, kan du arkivera e-posten till din privata dator. Mer information.

Senast granskad: