E-post

Du som har ett användarkonto har också en e-postadress. Du ska använda denna vid alla ärenden som gäller dina studier och kontakten med Högskolan Dalarna.

Så hittar du till din webbmail

Högskolan Dalarna använder nu Office 365 för all e-post.

Vad är min e-postadress?

Din e-postadress är ditt användarnamn (exempelvis v21abcde) följt av @du.se. För användarnamnet v21abcde är alltså e-postadressen v21abcde@du.se.

Du fick ditt användarnamn när du skapade din elektroniska identitet på https://activate.du.se/.

Begränsningar i Exchange / Outlook 365

Här hittar du information om vilka begränsningar som gäller för Exchange Online (Outlook 365), informationen är på engelska.

Exchange Online limits (Engelska, extern länk)

Arkivera e-post

Om du vill spara en kopia av din e-post, exempelvis inför avslutandet av ditt användarkonto, kan du arkivera e-posten till din privata dator. Mer information.

Vidarebefordran av e-post

Du kan inte vidarebefordra din epost från Högskolan Dalarna.
Läs mer här.

Senast granskad:
Frågor

Har du frågor om din webbmail? 
Vanliga frågor och svar

Senast granskad: