E-post

Du som har ett användarkonto har också en e-postadress. Du ska använda denna vid alla ärenden som gäller dina studier och kontakten med Högskolan Dalarna.

Så hittar du till din webbmail

Högskolan Dalarna använder Microsoft 365 för all e-post.

Vad är min e-postadress?

Din e-postadress är ditt användarnamn (exempelvis h22abcde) följt av @du.se. För användarnamnet h22abcde är alltså e-postadressen h22abcde@du.se.

Du fick ditt användarnamn när du skapade din elektroniska identitet på id.du.se.

Begränsningar i Exchange / Outlook 365

Här hittar du information om vilka begränsningar som gäller för Exchange Online (Microsoft 365), informationen är på engelska.

Exchange Online limits (Engelska, extern länk)

Vidarebefordran av e-post

Du kan inte vidarebefordra din e-post från Högskolan Dalarna.
Mer information om vidarebefordran av e-post

Senast granskad:
Frågor

Har du frågor om din webbmail? 
Vanliga frågor och svar

Senast granskad: