Du når din e-post via Webmail

Din e-postadress är användarnamn@du.se [h17abcde@du.se]

Vidarebefordran
Om du vill vidarebefordra din e-post gör du detta genom att använda Mina sidor.

SPAM
För att slippa SPAM kan du använda vårt SPAMfilter. Det hittar du på Mina sidor 

Bilaga
Öppna inte dokument direkt i webbläsaren och börja arbeta med det för då sparas inte dokumentet och ditt arbete kan vara förgäves. När du jobbar med bifogade dokument / filer är det MYCKET VIKTIGT att du sparar ner dem på din dator och öppnar det därifrån innan du börjar arbeta med dem.

Begränsningar
Ett e-postmeddelande får max vara 96 MB.
Maxstorleken på en enskild bilaga är 50MB eller att det tar max 10 minuter att ladda upp filen.
Tänk på att kodningen av bilagan ökar storleken på e-postmeddelandet med några procent.

Inställningar
Om du vill använda mobilen eller någon annan e-postklient för att läsa e-post från ditt konto hos Högskolan Dalarna

Inkommande inställningar:
Server: mail.du.se
SSL-port: 993
typ: IMAP4
port: 143 med TLS eller 993 med SSL
användarnamn ange bara användarnamn [h17abcde]

Utgående inställningar:
server: smtp.du.se
port: 587 eller 25 (port 25 spärras av en del ISP:er)

Vid autentisering med metoderna PLAIN eller LOGIN är TLS ett krav.
Authenticering: MD5 Challenge-response
användarnamn ange e-postadress [h14abcde@du.se]

Senast granskad: