IT-stöd

Hjälp och stöd inom IT

Användarkonto

Du använder ditt användarkonto för att komma åt olika IT-tjänster som är nödvändiga för din utbildning.

Mer information

E-post

Du som har ett användarkonto har också en e-postadress. Du ska använda denna vid alla ärenden som gäller dina studier och kontakten med Högskolan Dalarna.

Mer information

Lagring och filhantering

Under din studietid har du tillgång till Microsoft OneDrive för fillagring.

Microsoft 365

Högskolan Dalarna erbjuder Microsoft 365 (tidigare Office 365) till alla våra registrerade studenter.

Mer information

Skriva ut och kopiera

För att skriva ut och kopiera på Högskolans skrivare/kopiatorer behöver du som student köpa kredit i Helpdesk.

Mer information

Wifi

Vårt trådlösa nätverk är eduroam. För att använda det måste du installera ett certifikat på varje enhet innan de kan anslutas. En enhet är till exempel en dator, telefon eller surfplatta.

Mer information

Senast granskad:
Senast granskad: