IT-stöd

Hjälp och stöd inom IT

Användarkonto

Du använder ditt användarkonto för att komma åt olika nätverkstjänster som är nödvändiga för din utbildning.

Mer information

E-post

Du som har ett användarkonto har också en e-postadress. Du ska använda denna vid alla ärenden som gäller dina studier och kontakten med Högskolan Dalarna.

Mer information

Lagring och filhantering

Du kan lagra 2 GB på ditt användarkonto. Du kan själv se hur mycket utrymme du utnyttjat på Mina sidor.

Mer information

Office 365

Högskolan Dalarna erbjuder, i samarbete med Microsoft, Office 365 till alla våra registrerade studenter.

Mer information

Skriva ut och kopiera

För att skriva ut och kopiera på Högskolans skrivare/kopiatorer behöver du som student köpa kredit på myPrint.

Mer information

Wifi

Vårt trådlösa nätverk är eduroam. För att använda det måste du installera ett certifikat på varje enhet innan de kan anslutas. En enhet är till exempel en dator, telefon eller surfplatta

Mer information

Senast granskad:
Senast granskad: