Workshop: Att få språket rätt - ordföljd

En workshop som riktar sig till studenter som skriver akademiska texter på sitt andraspråk och som befinner sig i början av sin högskoleutbildning.

Datum: , kl 15:00 - 16:00
Plats: Endast digitalt
Sista anmälningsdag:

Workshoppen består av en kort genomgång svenskans ordföljd med fokus på några utvalda strukturer som kan orsaka svårigheter. Vi diskuterar några exempeltexter och avslutar med praktiska tips inför det egna skrivandet.

Senast granskad: