Referera

För att underlätta ditt vetenskapliga skrivande och för att undvika plagiering finns det till exempel manualer för referensstilar. Det finns även olika program för att hantera referenser. Upphovsrättslagen talar om vad som gäller vid kopiering och skyddar ditt och andras verk.

hylla Ae Uppsatsskrivning

Referera

När du skriver en akademisk text är det viktigt att du refererar till de källor som du använder så att det blir tydligt varifrån du hämtat din information och att det framgår vad som är dina resonemang och vad som är andras. Om du använder någon annan persons verk utan att referera till källan riskerar du att göra dig skyldig till plagiering. Hur du ska referera till källor beror på vilken referensstil du använder. Kolla alltid med din lärare vilken stil som du ska använda. 

Guider för referensstilar

APA 

APA Style and Grammar Guidelines – en guide från American Psychological Association. Guiden utgår från den officiella manualen för APA-stilen, Publication Manual of the American Psychological Association (7:e upplagan), som finns att låna på biblioteket.

Referensguide för APA – en guide på svenska från Karolinska Institutets universitetsbibliotek.

Chicago

Chicago-Style Citation Quick Guide – en guide som utgår från den officiella manualen The Chicago Manual of Style (17:e upplagan). Manualen finns att låna på biblioteket.

Harvard

Guide till Harvardsystemet – från biblioteket på Högskolan i Borås.

IEEE

IEEE Editorial Style Manual den officiella guiden för att referera enligt IEEE. 

MLA 

MLA formatting and style guide – från Purdue University Online Writing Lab. Guiden utgår från den officiella manualen för MLA-stilen MLA Handbook (9:e upplagan), som finns att låna på biblioteket. 

Oxford

Referenser enligt Oxfordsystemet – en guide på svenska från Södertörns högskola.

Vancouver

Referensguide för Vancouver – en guide på svenska från Karolinska Institutets universitetsbibliotek.

Referenshanteringsprogram

Det finns flera olika program för att hantera referenser. Dessa program gör det möjligt att hämta referenser från de flesta databaser samt spara dem och PDF-filer på ett och samma ställe. De hjälper dig att skapa källhänvisningar och litteraturlistor i dina dokument och gör det lättare för dig att hålla ordning på dina referenser. Vi rekommenderar två olika program för referenshantering: Zotero för studenter och EndNote för forskare samt studenter som siktar på att bli forskare. 

Zotero

Referenshanteringsprogrammet Zotero kan du som student ladda ner gratis. Du kan även fortsätta använda programmet efter att du har slutat studera på högskolan. Bibliotekets guide till Zotero ger dig mer information och hjälper dig att komma igång.

EndNote 

Du installerar EndNote på din dator med hjälp av en licens. Som personal på högskolan hittar du information om hur du laddar ner EndNote på sidan om programvaror. Du som är student kan ladda ner EndNote på sidan Studentlicenser

Bibliotekets Introduktion till EndNote hjälper dig att komma igång med att använda programmet. Om du är forskare kan du ta del av guiden EndNote för forskare.

Kontakta biblioteket på bibinfo@du.se om du behöver hjälp med Zotero eller EndNote.

Upphovsrätt

När du skapar ett verk, t ex skriver ditt examensarbete, blir ditt verk automatiskt skyddat av upphovsrättslagen (1960:729). Du har därmed rätt att själv bestämma hur ditt verk får användas. Andra har inte rätt att framställa innehållet i ditt verk som sitt eget, sprida det eller kopiera fritt ur det. När du i din tur behöver använda andras verk är det viktigt att även du följer de upphovsrättsliga regler som finns.

Regler för kopiering

Rätten att kopiera är begränsad i upphovsrättslagen. Du som är student eller lärare har viss rätt att kopiera och dela upphovsrättsskyddat material i undervisningssyfte då vi som högskola har ett licensavtal med Bonus Copyright Access. Avtalet ger inte rätt att kopiera och dela ljud- och rörliga bildfiler.

Hur mycket får du kopiera och dela av digitalt material?

Du får ladda ner, fota av eller skriva ut max motsvarande 15 A4-sidor av digitalt material per förlaga, student/lärare och kalenderår.

Hur mycket får du kopiera och dela av tryckt material?

För tryckt material gäller 15/15-regeln vilket innebär att du får kopiera och skanna högst 15 procent, men inte mer än 15 sidor per pappersförlaga, student/lärare och kalenderår.

Du får dock kopiera max tre sidor till om det behövs för att ett avsnitt ska bli fullständigt.

Hur mycket får du som lärare kopiera?

Som lärare får du kopiera till dina studenter enligt 15/15-regeln så att studenterna får var sitt exemplar och du själv får några exemplar. Du får även göra en papperskopia av en bok till dig själv och behöver då inte ta hänsyn till 15/15-regeln. Däremot får du inte kopiera och spara boken i digital form.

Plagiering

Plagiering innebär att framställa innehållet i någon annans text som sitt eget. Man kan även göra sig skyldig till självplagiat om man återanvänder eget upphovsrättsskyddat material utan att tydligt hänvisa till den text som används. Att plagiera betraktas som ett brott mot god akademisk sed och kan leda till avstängning från dina studier. För att undvika plagiering är det viktigt att du lär dig referera, citera och hänvisa korrekt när du använder andras texter.

Refero – Antiplagieringsguiden är ett webbaserat läromedel som hjälper dig att förstå vad plagiering är och hur du undviker det.

Du kan även ladda ner Plagiathandboken från Ouriginal (Urkund) med råd och tips om hur du kan undvika plagiering.

Senast granskad:
Senast granskad: