Akademiskt skrivande

3 min läsning
För att underlätta ditt vetenskapliga skrivande och för att undvika plagiering finns det olika hjälpmedel, t ex manualer för referensstilar. Det finns även program för att hantera referenser t ex Zotero. Upphovsrättslagen talar om vad som gäller vid kopiering och skyddar ditt och andras verk.

Referera

När du skriver en akademisk text är det viktigt att du refererar till de källor som du använder så att det blir tydligt varifrån du hämtat din information och att det framgår vad som är dina resonemang och vad som är andras. Om du använder någon annan persons verk utan att referera till källan riskerar du att göra dig skyldig till plagiering. Hur du ska referera till källor beror på vilken referensstil du använder. Kolla alltid med din lärare vilken stil som du ska använda. 

Guider för referensstilar

APA 

Den officiella manualen för APA-stilen är Publication Manual of the American Psychological Association (6:e uppl.). Du hittar också en del information i:
Referensguide för APA (Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket)

APA Formatting and Style Guide (Purdue University Online Writing Lab)

Chicago

Den officiella manualen för Chicagostilen är The Chicago Manual of Style (17:e uppl).
Du hittar också en del information i Chicago-Style Citation Quick Guide.

IEEE

Den officiella manualen för IEEE-stilen är IEEE Editorial Style Manual.

MLA 

Den officiella manualen för MLA-stilen är MLA Handbook (8:e uppl). Du hittar också en del information i MLA formatting and style guide (Purdue University Online Writing Lab). 

Fler guider

Guide till Harvardsystemet (Biblioteket, Högskolan i Borås)

Referenser enligt Oxfordsystemet - en introduktion
(Biblioteket och Studieverkstan, Södertörns högskola)

Referensguide för Vancouver (Karolinska Institutets universitetsbibliotek)

Referenshanteringsprogram

Det finns flera olika program för att hantera referenser. Dessa program gör det möjligt att hämta referenser från flertalet databaser för att spara dem och PDF-filer på ett ställe. Du kan också till exempel skapa citeringar och litteraturlistor i dina dokument och därmed hålla bättre ordning på dina referenser. Här nedan rekommenderar vi två program för referenshantering.

Zotero – för dig som är student

Zotero är ett referenshanteringsprogram som du kan ladda ner gratis. Bibliotekets guide till Zotero ger dig mer information och hjälper dig att komma igång.

EndNote – för dig som är personal

Som personal kan du använda referenshanteringsprogrammet EndNote. I EndNotes guider kan du få hjälp med att komma igång och att använda programmet. På intranätet hittar du information om hur du laddar ner EndNote. 

Kontakta biblioteket på bibinfo@du.se om du behöver hjälp med EndNote eller Zotero.

Upphovsrätt

När du skapar ett verk, t ex skriver ditt examensarbete, blir ditt verk automatiskt skyddat av upphovsrättslagen (1960:729). Du har därmed rätt att själv bestämma hur ditt verk får användas. Andra har inte rätt att framställa innehållet i ditt verk som sitt eget, sprida det eller kopiera fritt ur det. När du i din tur behöver använda andras verk är det viktigt att även du följer de upphovsrättsliga regler som finns.

Regler för kopiering

Rätten att kopiera är begränsad i upphovsrättslagen. Du som är student eller lärare har viss rätt att kopiera och dela upphovsrättsskyddat material i undervisningssyfte då vi som högskola har ett licensavtal med Bonus Copyright Access. Avtalet ger inte rätt att kopiera och dela ljud- och rörliga bildfiler.

Hur mycket får du kopiera och dela av digitalt material?

Du får ladda ner, fota av eller skriva ut max motsvarande 15 A4-sidor av digitalt material per förlaga, student/lärare och kalenderår.

Hur mycket får du kopiera och dela av tryckt material?

För tryckt material gäller 15/15-regeln vilket innebär att du får kopiera och skanna högst 15 procent, men inte mer än 15 sidor per pappersförlaga, student/lärare och kalenderår.

Du får dock kopiera max tre sidor till om det behövs för att ett avsnitt ska bli fullständigt.

Hur mycket får du som lärare kopiera?

Som lärare får du kopiera till dina studenter enligt 15/15-regeln så att studenterna får var sitt exemplar och du själv får några exemplar. Du får även göra en papperskopia av en bok till dig själv och behöver då inte ta hänsyn till 15/15-regeln. Däremot får du inte kopiera och spara boken i digital form.

Plagiering

Plagiering innebär att framställa innehållet i någon annans text som sitt eget. Att plagiera betraktas som ett brott mot god akademisk sed och kan leda till avstängning från dina studier. För att undvika plagiering är det viktigt att du lär dig referera, citera och hänvisa korrekt när du använder andras texter.

Refero – Antiplagieringsguiden är ett webbaserat läromedel som hjälper dig att förstå vad plagiering är och hur du undviker det. Du kan även använda informationsskriften Plagiathandboken Urkund med råd och tips om hur du kan undvika plagiering.

Senast granskad: