Bibliotekets grupprum och salar

Du som är student kan boka de flesta av bibliotekets grupprum. Dessa kan bokas samma dag och fyra dagar framåt. Det finns också grupprum och tysta läsesalar som är fritt tillgängliga. Vissa av grupprummen kan även du som är anställd boka.

Bokningsbara grupprum i Falun

Du som är student eller personal kan boka nedanstående grupprum. Rummen är utrustade med datorer och TV-skärmar.

Du som är student kan boka nedanstående grupprum. Rummen är utrustade med datorer och TV-skärmar.

Du som är student kan boka nedanstående grupprum. Rummen är utrustade med datorer och TV-skärmar. Dessa rum kan användas av endast en person, t.ex. vid behov av Connect.

Du som är student eller personal kan boka nedanstående rum genom att kontakta biblioteket.

Bokningsbara grupprum i Borlänge

Du som är student eller personal kan boka nedanstående grupprum.

  • B221, 6 sittplatser (utrustad med dator och TV-skärm)
  • B222, 4 sittplatser
  • B223, 4 sittplatser

Fritt tillgängliga grupprum i Falun

För studenter och personal är dessa grupprum fria att använda när de är lediga. Rummen har inte någon datorutrustning.

Tysta läsesalar i Falun

Biblioteket har två läsesalar som är fritt tillgängliga. Dessa salar är till för dig som vill ha det helt tyst.

  • Osaka, har 12 studiebord
  • Thunder Bay, har 4 bekväma fåtöljer och 6 arbetsplatser

Undervisningssalar 

Biblioteket har två undervisningssalar som främst är till för bibliotekets undervisning i informationssökning.

Falun

Bologna är utrustad med 15 datorer, projektor och streamingutrustning. När salen inte är bokad av biblioteket för undervisning är den fri att använda.

Borlänge

B-105 är utrustad med 8 datorer och används endast vid bibliotekets undervisning.

Bokningsregler

  • Som student kan du boka grupprum samma dag och fyra dagar framåt.
  • Alla bokade grupprum ska tas i bruk inom 15 minuter från bokningens starttid.
  • Grupprummen är avsedda för minst två personer.
  • När grupprum och salar lämnas ska möbler som flyttats ställas tillbaka och skräp slängas.
Senast granskad: