Bokningsbara grupprum i Falun

Du som är student eller personal kan boka nedanstående grupprum i högskolans bokningssystem TimeEdit. Rummen är utrustade med datorer och TV-skärmar.

Du som är student kan boka nedanstående grupprum i högskolans bokningssystem TimeEdit. Rummen är utrustade med datorer och TV-skärmar.

Du som är student kan boka nedanstående grupprum i högskolans bokningssystem TimeEdit. Rummen är utrustade med datorer och TV-skärmar. Dessa rum kan användas av endast en person, t.ex. vid behov av Connect.

Du som är student eller personal kan boka nedanstående rum genom att kontakta biblioteket.

Bokningsbara grupprum i Borlänge

Du som är student eller personal kan boka nedanstående grupprum i högskolans bokningssystem TimeEdit.

  • B221, 6 sittplatser (utrustad med dator och TV-skärm)
  • B222, 4 sittplatser
  • B223, 4 sittplatser

Fritt tillgängliga grupprum i Falun

För studenter och personal är dessa grupprum fria att använda när de är lediga. Rummen har inte någon datorutrustning.

Tysta läsesalar i Falun

Biblioteket har två läsesalar som är fritt tillgängliga. Dessa salar är till för dig som vill ha det helt tyst.

  • Osaka, har 12 studiebord
  • Thunder Bay, har 4 bekväma fåtöljer och 6 arbetsplatser

Undervisningssalar 

Biblioteket har två undervisningssalar som främst är till för bibliotekets undervisning i informationssökning.

Falun

Bologna är utrustad med 15 datorer, projektor och streamingutrustning. När salen inte är bokad av biblioteket för undervisning är den fri att använda.

Borlänge

B-105 är utrustad med 8 datorer och används endast vid bibliotekets undervisning.

Bokningsregler

  • Som student kan du boka grupprum samma dag och fyra dagar framåt.
  • Alla bokade grupprum ska tas i bruk inom 15 minuter från bokningens starttid.
  • Grupprummen är avsedda för minst två personer.
  • När grupprum och salar lämnas ska möbler som flyttats ställas tillbaka och skräp slängas.
Senast granskad: