Bibliotekets grupprum och salar

Välkommen att sitta och studera i våra bibliotek! Vi har flera olika typer av läsplatser. På den här sidan för du en överblick över våra grupprum och hur du bokar dem.

studenter i grupprum

Bokningsbara grupprum i Borlänge

Nedanstående rum bokas via boka.du.se där det också står vilken utrustning som finns i rummet. 

B221, 6 sittplatser 
B222, 4 sittplatser
B223, 4 sittplatser

Bokningsbara grupprum i Falun

Nedanstående rum bokas via boka.du.se där det också står vilken utrustning som finns i rummet. 

Klaipeda, 8 sittplatser (kan även bokas av personal)
Sydney, 6 sittplatser (kan även bokas av personal)    
Istanbul, 6 sittplatser 
Hargeisa, 2 sittplatser
Lyon, 4 sittplatser
Bukarest, 6 sittplatser
Tallinn, 6 sittplatser
Bamberg, 2 sittplatser
Krakow, 6 sittplatser
Kunming, 4 sittplatser
Riga, 2 sittplatser
Bratislava, 2 sittplatser
Cadiz, 2 sittplatser 

Nedanstående rum bokas genom att du kontaktar biblioteket.

Elverum, 2 sittplatser. Här finns tillgång till tjänsterna Svenska dagstidningar och Svensk mediedatabas.

Åbo, 8 sittplatser. Rummet har ingen dator. Personal på högskolan kan boka rummet själv.

Fritt tillgängliga grupprum i Falun

För studenter och personal är dessa grupprum fria att använda när de är lediga. Rummen har inte någon datorutrustning.

Stellenbosch, 6 sittplatser
Santiago, 6 sittplatser
St Petersburg, 6 sittplatser
Limerick, 4 sittplatser

Tysta läsesalar i Falun

Biblioteket har två läsesalar som är fritt tillgängliga. Dessa salar är till för dig som vill ha det helt tyst.

Osaka, 12 studiebord
Thunder Bay, 4 bekväma fåtöljer och 6 arbetsplatser

Undervisningssalar 

Salen Bologna i Falun är utrustad med 15 datorer, projektor och streamingutrustning. När rummet inte är bokat för undervisning är det fritt att använda.

Bokningsregler

  • Som student kan du boka grupprum samma dag och fyra dagar framåt.
  • Alla bokade grupprum ska tas i bruk inom 15 minuter från bokningens starttid.
  • Grupprummen är avsedda för minst två personer.
  • När grupprum och salar lämnas ska möbler som flyttats ställas tillbaka och skräp slängas.
Senast granskad:
Senast granskad: