Bibliotekets grupprum och salar

Du som är student kan boka de flesta av bibliotekets grupprum. Dessa kan bokas samma dag och fyra dagar framåt. Det finns också grupprum och tysta läsesalar som är fritt tillgängliga. Vissa av grupprummen kan även du som är anställd boka.
studenter i grupprum

Bokningsbara grupprum i Falun

Du som är student eller personal kan boka nedanstående grupprum. Rummen är utrustade med dator och TV-skärm.

       Klaipeda, 8 sittplatser (rummet har ingen dator)
       Sydney, 6 sittplatser       

Du som är student kan boka nedanstående grupprum. Rummen är utrustade med dator och TV-skärm.

Istanbul, 6 sittplatser (rummet har ingen dator)
Hargeisa, 2 sittplatser
Lyon, 4 sittplatser
Bukarest, 6 sittplatser (rummet har ingen dator)
Tallinn, 6 sittplatser

Du som är student kan boka nedanstående grupprum. Rummen är utrustade med dator och TV-skärm. Dessa rum kan användas av endast en person.

Riga, 2 sittplatser
Bratislava, 2 sittplatser

Du som är student eller personal kan boka nedanstående rum genom att kontakta biblioteket.

AV-rum Elverum, 2 sittplatser
AV-rum Åbo, 8 sittplatser (rummet har ingen dator)

Bokningsbara grupprum i Borlänge

Du som är student eller personal kan boka nedanstående grupprum.

B221, 6 sittplatser (utrustad med dator och TV-skärm)
B222, 4 sittplatser
B223, 4 sittplatser

Fritt tillgängliga grupprum i Falun

För studenter och personal är dessa grupprum fria att använda när de är lediga. Rummen har inte någon datorutrustning.

Kunming, 4 sittplatser
Stellenbosch, 6 sittplatser
Santiago, 6 sittplatser
St Petersburg, 6 sittplatser
Limerick, 4 sittplatser
Cadiz, 2 sittplatser
Bamberg, 2 sittplatser
Krakow, 6 sittplatser

Tysta läsesalar i Falun

Biblioteket har två läsesalar som är fritt tillgängliga. Dessa salar är till för dig som vill ha det helt tyst.

Osaka, 12 studiebord
Thunder Bay, 4 bekväma fåtöljer och 6 arbetsplatser

Undervisningssalar 

Salen Bologna i Falun är utrustad med 15 datorer, projektor och streamingutrustning. När rummet inte är bokat för undervisning är det fritt att använda.

Bokningsregler

  • Som student kan du boka grupprum samma dag och fyra dagar framåt.
  • Alla bokade grupprum ska tas i bruk inom 15 minuter från bokningens starttid.
  • Grupprummen är avsedda för minst två personer.
  • När grupprum och salar lämnas ska möbler som flyttats ställas tillbaka och skräp slängas.
Senast granskad:
Senast granskad: