Bibliotekets undervisning

Som lärare kan du boka undervisning i informationssökning för dina studenter. Biblioteket erbjuder också kurser för doktorander, seminarier för personal och enskilda handledningar i informationssökning.

Undervisning för studenter

Bibliotekets kontaktbibliotekarier ansvarar för bibliotekets undervisning. Du som är lärare kan beställa undervisning i informationssökning till dina studenter genom att mejla bibinfo@du.se. Undervisningen bygger på att studenterna ska utveckla sin kompetens i att på egen hand söka, värdera och använda information källkritiskt inom sitt ämnesområde. Nedan kan du se exempel på upplägget i undervisningen, men innehållet kan anpassas efter behov och önskemål.

Biblioteksintroduktion

Studenterna får en enkel genomgång av bibliotekets informationsresurser samt en rundvandring i biblioteket. 

Grundläggande informationssökning

En kontaktbibliotekarie går igenom bibliotekets informationsresurser och lär studenterna att söka fram och kritiskt granska information.

Fördjupad informationssökning

Studenterna får en fördjupad kunskap om hur de söker och värderar vetenskaplig information. De får lära sig olika sökstrategier och reflektera över hur de olika sökverktygen skiljer sig åt.

Kurs för doktorander

Vissa terminer erbjuder biblioteket en kurs i informationssökning och informationshantering för dig som är doktorand. Med godkännande från din handledare kan kursen tillgodoräknas i forskarutbildningen och ger då 3 hp. Även du som är lärare eller forskare kan följa kursen i mån av plats.

Seminarier för personal

Biblioteket kan anordna seminarier om informationsresurser, referenshanteringsprogram eller tematiska ingångar till informationssökning. Du som är personal kan mejla önskemål och förslag till bibinfo@du.se. När ett seminarium anordnas läggs datum och tider ut på intranätet och i högskolans kalendarium.

Boka bibliotekarie

Kontaktbibliotekarierna erbjuder både studenter och personal enskild handledning i informationssökning genom tjänsten Boka bibliotekarie.

Senast granskad: