Guide: Sökning i vetenskapliga databaser

Den här sidan hjälper dig att komma igång med sökning efter artiklar i vetenskapliga databaser. Hur tänker du strategiskt och söker så att databasen förstår? Du får också tips på var du kan lära dig mer.

Grunderna 

En strukturerad sökning i vetenskapliga databaser är inte samma sak som en vanlig googling. En fördel med att välja en vetenskaplig databas är att sökningen går att återskapa, vilket är viktigt i ett vetenskapligt sammanhang. Det gäller att formulera sig så att just den databasen förstår dig, och det får du hjälp med här. 

Målet är att få så många relevanta träffar som möjligt, och hur mycket du hittar beror på hur stort forskningsfältet är. 

Tänk på!

  • Experimentera dig fram. Sökning är en iterativ process, man behöver i regel söka flera gånger och förfina sökningen allteftersom beroende på resultatet. 
  • Använd flera databaser. Om man bara söker i en databas så är risken stor att man missar relevant litteratur.
  • Var kreativ. Det är ovanligt att hitta material som besvarar hela frågeställningen. Ofta behöver du hitta forskning som svarar på olika delar av den.

Bred eller smal sökning?

Att göra en bred sökning ger dig fler träffar. Chansen ökar att du får med relevanta träffar, men träfflistan tar längre tid att gå igenom. Om du gör en smalare sökning blir träfflistan mindre, och det ställer större krav på träffsäkerheten.

Konsten är att ringa in den relevanta litteraturen med så lite ”brus” som möjligt.

Bred sökning Smal sökning

+Fångar upp mycket av den för frågeställningen relevanta litteraturen

- Kan ge en hel del irrelevanta träffar

+Har ofta hög träffsäkerhet

- Förlust av relevant litteratur

 

Tänk strategiskt kring sökorden

Det är bra att ha en plan under tiden du söker. Här är ett förslag på hur du kan tänka strategiskt.

Steg 1: Formulera sökfrågan. Sökfrågan är det du vill ha reda på i just den sökningen. Formuleringen bör inte vara för bred eller smal till en början.

Steg 2: Hitta nyckelorden. Välj ut de betydelsebärande orden i sökfrågan. De blir nyckelord som du utgår ifrån när du söker. Hitta sen alternativa ord och synonymer som du också kan använda i din sökning (se tabellen nedan).

Steg 3: Välj rätt databaser. Ta bibliotekets ämnesguider till hjälp. Det är bra att göra sökningar i flera olika databaser.

Exempel

Låt oss säga att syftet är att ”undersöka arbetsgivarens ansvar för förebyggande friskvårdssatsningar på arbetsplatsen”. Då vill du hitta forskning om till exempel hur arbetsgivare har arbetat med förebyggande friskvård på arbetsplatser. Utifrån stegen ovan kan din söktabell då se ut som följande:  

  Nyckelord

  arbetsgivaren   förebyggande friskvård   arbetsplats
  Möjliga sökord

  arbetsgivare

  employer

  management

  director

  förebyggande friskvård

  health promotion

  preventive health   measures

  preventive check-ups

  health work

  arbetsplats

  work

  workplace

  office

  organization

  company

 

Använd sökverktyg

Det finns några verktyg som hjälper dig söka effektivt och på ett sätt som databasen förstår. De fungerar i bra många databaser, men inte i alla. 

Booleska operatorer

De här orden används för att kombinera dina sökord på olika sätt. Ta för vana att alltid skriva dem med stora bokstäver.

AND

Kombinerar olika aspekter av din sökning. Skriver du employer AND "health promotion" måste båda termerna finnas med i träffarna. Ju fler ord du lägger till med AND, desto smalare sökning. 

   employer       "health promotion"

                               employer AND "health promotion"

OR

Används när du vill ha med synonymer eller relaterade begrepp. Skriver du employer OR manager måste bara något av begreppen finnas med i träffarna. Att använda OR är ett sätt att bredda sökningen, till exempel om du är osäker på vilken term som används eller om det finns alternativa stavningar. Parentes används alltid runt de ord som ska kombineras med OR.  

   employer        manager 
                       
                               (employer OR manager)

NOT

Med NOT så sållar du bort sökord, vilket smalnar av sökningen. Det är inte så vanligt att använda NOT, men om du vill göra det så är det viktigt att inte börja för tidigt. Det riskerar att exkludera mer material än vad en tänkt sig.

   employer     manager

                             employer NOT manager

Trunkering

Att använda en asterisk (*) öppnar upp sökningen där ordstammen tar slut, alltså där ordet börjar dela sig i olika ändelser. 

En sökning på nurs* ger träffar på till exempel nurse, nurses, nursing och nurseries. 

Trunkering kommer i de flesta fall att ge dig fler träffar. Flytta asterisken till höger för att begränsa sökningen och minska antalet träffar och vice versa. Trunkering fungerar bättre i vissa databaser än i andra, så här är det bra att testa sig fram. 

Frassökning

Att använda citationstecken (”...”) kan vara bra när söktermen består av fler än ett ord.

Exempel: health promotion. Utan citationstecknen söker databasen på health och promotion var för sig. Om du istället skriver "health promotion" visas bara träffar där hela frasen ingår. Citationstecken gör din sökning smalare, det är ofta bra att testa både med och utan tecknen för att inte missa något. 

Hur blir sökningen utifrån vårt exempel? 

Om sökfrågan är hur arbetsgivare arbetar med förebyggande friskvård på arbetsplatser, och vår tabell ser ut såhär:

Nyckelord arbetsgivaren förebyggande friskvård arbetsplats
Möjliga sökord

arbetsgivare

employer

management

director

förebyggande friskvård

health promotion

preventive health measures

preventive check-ups

health work

arbetsplats

work

workplace

office

organization

company


Så kan sökningen se ut så här:

(employer OR management OR director) AND (“health promotion” OR “preventive health measures” OR “preventive check-ups” OR “health work”) AND (work OR workplace OR office OR organization OR company) 

Länkar till andra sökguider

Söka information – en sökguide från Karolinska Institutets bibliotek

Lär dig söka – introduktionskurs från Mälardalens högskolebibliotek

 

Senast granskad: