Låneregler
4 min läsning

Som student eller anställd hos oss använder du ditt passerkort för att låna i bibliotekets självutlåningsautomater. Med ditt användarkonto kan du även låna om och reservera böcker. Lånetiden är 21 dagar. Vi skickar alla krav- och reservationsmeddelanden till din högskolemejl.
låneregler

Användarkonto/Lånekort

Du godkänner automatiskt bibliotekets låneregler när du lånar hos oss. Överträdelse av lånereglerna kan medföra avstängning från lån.

För att få låna böcker när du är på biblioteket måste du ha med dig någon av följande identitetshandlingar : Högskolan Dalarnas passerkort eller lånekort, svenskt körkort eller id-kort, pass eller LMA-kort (identitetsdokument från Migrationsverket).

Om du ska hämta material åt någon annan måste du ta med den personens identitetshandling.

Studenter och anställda

Med ditt användarkonto har du tillgång till bibliotekets elektroniska resurser. Du kan t ex förlänga dina lån, reservera böcker, låna e-böcker och söka artiklar och tidskrifter i våra databaser. Du använder ditt passerkort när du lånar i självutlåningsautomaterna.
Alla meddelanden angående dina lån skickas till den e-postadress som du har tilldelats av högskolan.

Övriga låntagare

För att få ett lånekort måste du komma till biblioteket och uppvisa giltig identitetshandling. Du kan få ett lånekort från och med det år du fyller 16 år.
Med ditt lånekortsnummer och tillhörande pinkod kan du reservera böcker och förlänga dina lån via internet. För att låna i självutlåningsautomaterna använder du ditt lånekort.

När du är på biblioteket kan du använda våra sökdatorer för att få tillgång till internet och bibliotekets elektroniska resurser. Du kan även få ett tillfälligt användarkonto för wifi om du uppvisar svenskt körkort eller id-kort, pass eller LMA-kort (identitetsdokument från Migrationsverket).

 Lånetider

  • Lånetiden för böcker är 21 dagar.
  • Dvd-filmer kan lånas i 4 dagar (endast för högskolans studenter och personal).
  • Kursreferens, referensböcker och tidskrifter får endast användas i biblioteket. 

På sommaren och under julhelgerna har vi längre lånetid på böcker. Det gäller dock inte om det står någon i kö på böckerna när du lånar dem.

Det är alltid ditt eget ansvar att hålla reda på lånetiden, även när du är sjuk eller bortrest. Tre dagar innan lånetiden går ut får du en påminnelse till din e-post. Du kan se dina lån och göra omlån på Mina lån

Kurslitteratur

Vi har minst ett utlåningsexemplar och ett referensexemplar av högskolans kurslitteratur. Referensexemplaret får bara användas i biblioteket. Viss kurslitteratur finns även i e-boksformat.

Omlån

Du kan göra omlån genom att logga in på Mina lån eller använda bibliotekets självutlåningsautomater. Böcker kan lånas om flera gånger så länge det inte står någon i kö. Dvd-filmer kan endast lånas om en gång.

Reservationer

Du kan reservera böcker i Summon eller i bibliotekets katalog och välja om du vill hämta dem på biblioteket i Falun eller Borlänge. När böckerna har kommit får du ett meddelande via e-post. Då har du tre dagar på dig att hämta böckerna på reservationshyllan.

Du som är student på Högskolan Dalarna och bor utanför Falu eller Borlänge kommun, men inom Sverige, kan få böcker hemskickade. Du får själv bekosta returportot. Om du bor i Dalarna kan du utan kostnad returnera böckerna via ditt kommunbibliotek. Först när böckerna når Högskolebiblioteket avregistreras de från ditt lånekonto.

När du reserverar en bok som inte är utlånad kan ändå någon annan komma fysiskt till biblioteket och hinna låna boken innan boken hamnar på reservationshyllan.

 

Försenade lån

När lånetiden har gått ut skickar vi krav till dig via e-post och förseningsavgifter utfaller. Om du inte har återlämnat eller lånat om böckerna efter tredje kravet blir du ersättningsskyldig för böckerna och får en faktura hemskickad. Inga nya lån eller omlån kan göras innan fakturan är betald eller böckerna återlämnade.

Förseningsavgifter

Du betalar dina förseningsavgifter med kontokort när du kommer till biblioteket. För böcker och övrigt material är förseningsavgiften 5 kronor/material och dag. Om förseningsavgiften överskrider 200 kronor kan du inte låna eller göra omlån förrän beloppet är betalt. Du får betala 500 kronor/bok för böcker som faktureras. Om du återlämnar böckerna betalar du endast 100 kronor/bok i förseningsavgift.

Om du studerar på distans, se information om betalning av förseningsavgifter på sidan biblioteket på distans.

Förkomna och skadade böcker

Kontakta bibinfo@du.se om du har tappat bort en bok eller om boken har blivit skadad. Du får då ersätta den med ett nytt exemplar.

Personuppgifter

För att du t ex ska kunna låna böcker behöver biblioteket dina personuppgifter, d v s namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Om du har reserverade eller försenade böcker använder vi dessa uppgifter för att kontakta dig. Vid fakturering av försenade böcker ges även högskolans ekonomiavdelning tillgång till dina personuppgifter. När dina böcker är återlämnade och du har betalat ev förseningsavgift eller faktura raderas lånehistoriken från ditt lånekonto. Om du inte har lånat böcker på två år och inte har några förseningsavgifter raderas ditt lånekonto.

All behandling av personuppgifter bestäms av dataskyddsförordningen (GDPR) och vilka böcker du lånar är sekretessbelagt enligt lag (Offentlighets- och sekretesslagen, 40 kap, 3 §).

 

Senast granskad: