Låneregler

Här finns information om vilka villkor som gäller vid lån av böcker på biblioteket, hur det fungerar med återlämning, omlån och förseningsavgifter med mera.

låneregler

Användarkonto/Lånekort

Du godkänner automatiskt bibliotekets låneregler när du lånar hos oss. Överträdelse av lånereglerna kan medföra avstängning från lån.

För att få låna böcker när du är på biblioteket måste du ha med dig någon av följande identitetshandlingar: Högskolan Dalarnas passerkort eller lånekort, svenskt körkort eller id-kort, pass eller LMA-kort (identitetsdokument från Migrationsverket).

Om du ska hämta material åt någon annan måste du ta med den personens identitetshandling.

Studenter och anställda

Med ditt användarkonto har du tillgång till bibliotekets elektroniska resurser. Du kan t ex reservera böcker, låna e-böcker eller söka artiklar och tidskrifter i våra databaser. Du använder ditt passerkort när du lånar i självutlåningsautomaterna.

Alla meddelanden angående dina lån skickas till den e-postadress som du har tilldelats av högskolan. Dock kan det hända att meddelanden hamnar i skräpposten. Det kan därför vara bra att kontrollera den ibland.

Övriga låntagare

För att få ett lånekort måste du komma till biblioteket och uppvisa någon av följande identitetshandlingar: svenskt körkort eller id-kort, pass eller LMA-kort (identitetsdokument från Migrationsverket). Du kan få ett lånekort från och med det år du fyller 16 år.

Med ditt lånekortsnummer och tillhörande pinkod kan du reservera böcker via internet. För att låna i självutlåningsautomaterna använder du ditt lånekort.

När du är på biblioteket kan du använda våra sökdatorer för att få tillgång till internet och bibliotekets elektroniska resurser. Du kan även få ett tillfälligt användarkonto för wifi om du uppvisar giltig identitetshandling. 

Lånetider

  • Lånetiden för böcker är 21 dagar. Automatiskt omlån sker därefter var tredje vecka, max 7 gånger så länge det inte står någon i kö
  • Dvd-filmer har 7 dagars lånetid och lånas om automatiskt en gång (endast för högskolans studenter och personal.
  • Kursreferensböcker, andra referensböcker och tidskrifter får endast användas i biblioteket

Det är alltid ditt eget ansvar att hålla reda på lånetiden, även när du är sjuk eller bortrest. Tre dagar innan lånetiden går ut får du en påminnelse till din e-post. Du kan se dina lån och reservationer på Mina lån

I Falun kan du återlämna böcker i ett bokinkast utanför entrén till biblioteket. I Borlänge finns en återlämningsbox utanför huvudentrén till högskolan. Du kan också skicka böckerna till oss och då står du själv för portot. 

Kurslitteratur

Vi har minst ett utlåningsexemplar och ett referensexemplar av högskolans kurslitteratur. Referensexemplaren får endast användas i biblioteket. Viss kurslitteratur finns även i e-boksformat.

Omlån

Automatiskt omlån av böcker sker var tredje vecka, max 7 gånger så länge det inte står någon i kö. Om du vill fortsätta låna en bok efter att max antal omlån har uppnåtts kan du få göra det om inte någon annan har reserverat boken. Men då måste du först återlämna boken på biblioteket för att sedan få låna den på nytt. 

Dvd-filmer lånas automatiskt om max 1 gång.

Reservationer

Du kan reservera böcker via vår sökruta (Summon) och välja om du vill hämta dem på biblioteket i Falun eller Borlänge. När böckerna har kommit får du ett e-postmeddelande, och du har tre dagar på dig att hämta böckerna på reservationshyllan.

Du som är student på Högskolan Dalarna och bor utanför Falu eller Borlänge kommun, men inom Sverige, kan få böcker hemskickade. Du får själv bekosta returportot. Om du bor i Dalarna kan du utan kostnad returnera böckerna via ditt kommunbibliotek. Först när böckerna når Högskolebiblioteket avregistreras de från ditt lånekonto.

När du reserverar en bok som inte är utlånad kan någon annan komma fysiskt till biblioteket och hinna låna boken innan boken hamnar på reservationshyllan.

Försenade lån

När lånetiden har gått ut skickar vi krav till dig via e-post och förseningsavgifter utfaller. Om du inte har återlämnat böckerna efter tredje kravet blir du ersättningsskyldig för böckerna och får en faktura hemskickad. Inga nya lån kan göras innan fakturan är betald eller böckerna återlämnade.

Förseningsavgifter

Förseningsavgiften för böcker och övrigt material är 10 kronor/dag. Om förseningsavgiften överskrider 200 kronor görs inga automatiska omlån och du kan inte låna fler böcker förrän beloppet är betalt.

För att betala förseningsavgiften behöver du kontakta biblioteket för att få korrekt belopp. Avgiften kan betalas via Swish eller bankgiro. Sätt därefter in summan på swishkonto 123 471 36 16 och ange förseningsavgift. Om du använder bankgiro är bankgironumret 5050-2665. Uppge kontonummer 31427, objektnummer 48200 och ditt namn.

Du kan även betala dina förseningsavgifter på plats i biblioteket via Swish under bemannade öppettider. 

Avgiften tas bort från ditt konto efter att vi fått betalningsrapport från ekonomiavdelningen.  

Fakturerade böcker

Om böcker inte återlämnas efter tredje krav skickas en faktura på 600 kronor/bok. Beloppet avser ersättning för bok samt administrationsavgift. Om du återlämnar böckerna betalar du endast 200 kronor/bok i administrativ avgift.

Om du studerar på distans, se information om betalning av förseningsavgifter på sidan biblioteket på distans.

Förkomna och skadade böcker

Kontakta bibinfo@du.se om du har tappat bort en bok eller om boken har blivit skadad. Du får då ersätta den med ett nytt exemplar.

Personuppgifter

För att du t ex ska kunna låna böcker behöver biblioteket dina personuppgifter, d v s namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Om du har reserverade eller försenade böcker använder vi dessa uppgifter för att kontakta dig. Vid fakturering av försenade böcker ges även högskolans ekonomiavdelning tillgång till dina personuppgifter. När dina böcker är återlämnade och du har betalat ev förseningsavgift eller faktura raderas lånehistoriken från ditt lånekonto. Om du inte har lånat böcker på två år och inte har några förseningsavgifter raderas ditt lånekonto.

All behandling av personuppgifter bestäms av dataskyddsförordningen (GDPR) och vilka böcker du lånar är sekretessbelagt enligt lag (Offentlighets- och sekretesslagen, 40 kap, 3 §).

 

Senast granskad:
Senast granskad: