Passerkort

När du är registrerad på en kurs eller ett program har du rätt att skaffa ett passerkort för att komma in i Högskolans Dalarnas lokaler utanför vanliga öppettider. Kortet kan du också använda bland annat för att komma in i Högskolans datasalar.

Få passerkort

Är du en aktiv student (kursregistrering krävs) vid Högskolan kan du få ett passerkort. Ett passerkort kan du endast få om du besöker Helpdesk och visar upp en giltig legitimation. För programstudenter finns det inbokade tider under introduktionsveckan för fotografering. Andra studenter fotograferas enligt "dropin-metoden".

Borttappad pinkod

Besök Helpdesk så kan du få veta din pinkod. Vi lämnar aldrig ut pinkoden till passerkortet via telefon eller e-post.

Spärrat passerkort

Troligen har du inte använt ditt passerkort på tre månader eller så har giltighetstiden på passerkortet gått ut. Vänd dig till Helpdesk för att få hjälp med problemet. Se till att ha ditt passerkort med dig.

Borttappat passerkort

Du kontaktar Helpdesk i Borlänge eller i Falun och ber dem spärra ditt borttappade passerkort. De kommer sedan skriva ut ett nytt passerkort till dig med en ny pinkod.

Behörigheter på mitt passerkort

Om du behöver ha behörighet till en viss lokal kan du be din lärare att skicka ett mejl till Helpdesk med information om vem som ska ha behörigheten (namn), passerkortsnummer, önskad lokal och giltighetstid så kan vi lägga in behörigheten.

Larma av ett larmat område

För att larma av ett larmat område drar du ditt passerkort och slår din pinkod i kortläsaren.

Om det tjuter på kvällar och helger är det tillslagsvarning för inbrottslarm som låter. Vid larmtillkoppling ljuder en varningssignal som korta tonstötar och att en siren blinkar. För att avaktivera larmet gå ut ur salen, stäng dörren och dra kortet genom kortläsaren och slå din kod. Då är salen avlarmad i ytterligare 50 minuter.

Du som student kommer inte in i personalkorridorer eller stora hörsalar med ditt passerkort.

Ljud- och ljussiren i datasalar

Om det tjuter under dagtid är det ett datorlarm som låter. Kontakta Helpdesk.

Senast granskad:
Senast granskad: