Fjärrlån för andra bibliotek

Bibliotek kan fjärrlåna böcker och beställa kopior från Högskolan Dalarnas bibliotek. Beställningar ska göras i Libris. Lånetiden är 21 dagar och därefter görs automatiska omlån om inte någon har reserverat böckerna.

Lånevillkor

Bibliotek i Sverige och i andra länder kan beställa lån av böcker samt kopior av tryckt material från oss. Kopior av elektroniskt material levereras endast till svenska bibliotek, dock inte till företagsbibliotek.

Alla beställningar ska göras i Libris.

Lånetid

Lånetiden för böcker är 21 dagar. Automatiskt omlån av böcker sker var tredje vecka, max 17 gånger så länge det inte står någon i kö. Vi fjärrlånar inte kurslitteratur, referensböcker, tidskrifter eller DVD-filmer.

Logga in på Mina lån för att se böckernas status. Välj ”Externa användare och bibliotek”. I fältet för ”barcode” skriver ni ert libris-sigel och i fältet för ”pinkod” skriver ni fyra nollor eller den pinkod som ni själva har ändrat till.

Priser inom Norden

Böcker: gratis

Tryckta eller elektroniska kopior: 80 kr/artikel

Priser utanför Norden

Böcker: 1 IFLA voucher/bok

Tryckta kopior: 1 IFLA voucher/artikel 

Förkomna böcker

Vid förkomna, ej återlämnade eller skadade böcker fakturerar vi er 600 kr/bok. Kontakta oss om ni hellre vill köpa ett ersättningsexemplar.

Vid frågor kontakta biblioteket via bibinfo@du.se

 

 

Senast granskad:
Senast granskad: