Talböcker för dig med läsnedsättning
2 min läsning

Som student med läsnedsättning kan du låna din kurslitteratur som till exempel talbok, punktskrift eller e-text. Du behöver registrera dig på biblioteket för att få ett konto så att du själv kan ladda ner litteratur till din dator, surfplatta eller mobil.
talböcker

Konto för nedladdning av talböcker

För att få låna talböcker måste du ha en läsnedsättning. Du kan då boka tid på biblioteket för att få ett nedladdningskonto hos MTM (Myndigheten för Tillgängliga Medier). Med ditt konto kan du själv ladda ner litteratur från Legimus till din dator, surfplatta eller mobil.

Om du bor långt ifrån Högskolan Dalarna kan du kontakta ett bibliotek i din hemstad för att få ett nedladdningskonto. Men för att kunna ta del av hela MTM:s stöd till studenter behöver kontot sedan flyttas över till Högskolan Dalarnas bibliotek. Det kan du göra själv genom att logga in på Mina sidor i Legimus.

Läsprogram för dator

För att på bästa sätt kunna läsa talböcker på datorn installerar du ett läsprogram. Vad gäller PC kan du utan kostnad beställa läsprogrammet Easy Reader från MTM. För Mac pågår utveckling av ett nytt program.

Du kan även läsa talböcker direkt i din webbläsare. Då måste du ha internetuppkoppling och vara inloggad i Legimus. 

E-text läser du med hjälp av programmet Textview. Du kan ladda ner det gratis i Legimus.

App för mobil eller surfplatta

För att läsa talböcker på mobil eller surfplatta laddar du ner appen Legimus. Appen finns för både iPhone/iPad och Android.

Inläsning av kurslitteratur

Obligatorisk kurslitteratur som inte finns inläst i Legimus kan vi beställa åt dig. Kontakta oss på bibinfo@du.se. Observera att det tar 6-12 veckor att läsa in en ny talbok.

Talsyntesen TorTalk

Med TorTalk kan du lyssna på t ex e-böcker och låsta pdf-filer. Programmet fungerar på både Mac och Windows-datorer och det finns röster för en mängd olika språk. TorTalk kan vara ett bra hjälpmedel om du har läs-och skrivsvårigheter eller ett annat modersmål än svenska. Men vem som helst får använda programmet. 

Tortalk finns installerat på datorer i biblioteket i Falun samt i en del datorsalar på båda orter. Som student eller personal kan du även ladda ner TorTalk till din egen dator. Observera att du måste vara inloggad med ditt användarnamn från högskolan för att få tillgång till licensnyckeln. 

Senast granskad: