Studentkurator

Du kan vända dig till oss för samtal om stress, prestationsångest, bristande självförtroende och annat som påverkar dina studier. Vi erbjuder också olika slags gruppaktiviteter, föreläsningar och workshops för att främja välmående och ge möjlighet till personlig utveckling.

Vad vi kan hjälpa dig med

Studietiden är oftast förenad med glädje, utveckling och ny kunskap, men ibland kan den här tiden upplevas som svår och krävande. Det kan också finnas saker i ditt privatliv som påverkar dina studier negativt. När vi möter svårigheter kan det leda till bland annat stress, nedstämdhet, ökad oro/ångest och bristande självförtroende.

Du kan vända dig till studentkurator om du behöver någon att tala med om din situation. Vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande via individuella samtal och olika gruppaktiviteter, workshops och föreläsningar, se aktuella aktiviteter längre ned. Allt vi erbjuder är kostnadsfritt. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler. 

Stödsamtal

Vi erbjuder stödsamtal via telefon, Zoom eller på campus. Du kan boka tid online via vår webbokning eller mejla till kurator@du.se. Tänk på att inte skriva något som kan vara känsligt i mejlet. Du når oss även på telefon via växeln 023-77 80 00. Önskar du samtal på campus Borlänge kan du skicka ett mejl till oss så hittar vi en tid som passar.

Att känna oro vid kris

Alla människor går igenom kriser av olika slag under livets gång, både personliga och sådana som berör många människor. Coronapandemin och situationen i Ukraina påverkar just nu oss alla i olika utsträckning och på olika sätt. Det är okej att känna oro och att vara rädd. Nedan kommer några förslag på saker du kan ta till för att ta hand om dig själv:

  • Kom ihåg att vi inte kan styra vissa saker hur gärna vi än vill. Fokusera på det du själv kan kontrollera, det kan ge mer lugn.
  • Håll dig uppdaterad men läs/lyssna inte på nyheter mer än några gånger per dag. Att hålla nere mängden information och intryck kan minska oro och skapar tid till annat.
  • Att behålla dina rutiner kan ge en känsla av trygghet. Det som vanligtvis får vardagen att fungera och får dig att må bra behöver fortsätta få utrymme.
  • Sök socialt stöd. Prata med någon du känner dig trygg med om känslorna blir tunga eller svåra att hantera. Du är också välkommen att boka samtal hos en kurator eller präst här på Studenthälsan. Det är också viktig att prata om saker som får dig att må bra.  

Längre ner på denna sida finns fakta och övningar du kan prova vid stress.

Läs mer om oro på 1177

Aktiviteter

Yin Yoga varje fredag

Varje fredag kl. 08.30-09.30 erbjuds studenter Yin Yoga online via Linnéuniversitetet. Passet hålls på engelska och varken förkunskap eller föranmälan behövs.

Infomation och länk till Zoomrum.

Samtalsgrupp om livsfrågor

Det är inte alltid lätt att leva och navigera i vår föränderliga värld. Vi bjuder in till samtal kring några av de stora allmänmänskliga frågorna, som berör både det ljusa och mörka i tillvaron, eftersom vi tror att prata om det som berör oss på djupet kan vara en nyckel till att leva väl. I samtalen delar vi tankar kring Lycka/Lidande, Ensamhet/Tillhörighet, Tillit/Tvivel och Kärlek/Hat. Syftet är att sätta igång den egna reflektionen, inte att finna de rätta svaren. 

Samtalsfrågorna är inspirerade av WHO:s arbete med existentiell hälsa.

För dig som vill jobba med människor kan detta vara ett tillfälle att få utforska och reflektera kring dessa viktiga frågor. Oavsett ingång, så är alla studenter välkomna att delta!

Vi träffas fyra gånger under vårterminen och för din och gruppens skull ser vi gärna att du deltar vid alla tillfällen.

Datum: 3/4, 17/4, 24/4 och 8/5.
Plats: Digitalt via Zoom.
Anmäl dig senast 30/3 till kurator@du.se .
Samtalsgruppen leds av Studenthälsan (studentkurator och studentpräst).

Stilla rummet

Det finns ett "stilla rum" på båda våra campus (Ljusgården campus Falun och plan 2 campus Borlänge). Rummen är öppna för alla studenter och kan användas till meditation, avslappning, bön eller bara en paus från studierna. Man kommer in med sitt passerkort (Obs! Funkar inte kortet, så behöver det uppdateras i helpdesk).