Studentkurator

Du kan vända dig till oss för samtal om stress, prestationsångest, bristande självförtroende och annat som påverkar dina studier. Vi erbjuder också olika slags gruppaktiviteter, föreläsningar och workshops för att främja välmående och ge möjlighet till personlig utveckling.

Vad vi kan hjälpa dig med

Studietiden är oftast förenad med glädje, utveckling och ny kunskap, men ibland kan den här tiden upplevas som svår och krävande. Det kan också finnas saker i ditt privatliv som påverkar dina studier negativt. När vi möter svårigheter kan det leda till bland annat stress, nedstämdhet, ökad oro/ångest och bristande självförtroende.

Du kan vända dig till studentkurator om du behöver någon att tala med om din situation. Vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande via individuella samtal och olika gruppaktiviteter, workshops och föreläsningar, se aktuella aktiviteter längre ned. Allt vi erbjuder är kostnadsfritt. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler. 

Stödsamtal

Vi erbjuder stödsamtal via telefon, Zoom eller på campus Falun och Borlänge. Du kan boka tid online via vår webbokning eller genom att maila kurator@du.se. Tänk på att inte skriva något som kan vara känsligt i mailet. Du når oss även på telefon via växeln 023-77 80 00. OBS! Önskar du samtal på campus Borlänge kan du skicka ett mail till oss så hittar vi en tid som passar. 

Att känna oro vid kris

Alla människor går igenom kriser av olika slag under livets gång, både personliga och sådana som berör många människor. Coronapandemin och situationen i Ukraina påverkar just nu oss alla i olika utsträckning och på olika sätt. Det är okej att känna oro och att vara rädd. Nedan kommer några förslag på saker du kan ta till för att ta hand om dig själv:

 • Kom ihåg att vi inte kan styra vissa saker hur gärna vi än vill. Fokusera på det du själv kan kontrollera, det kan ge mer lugn.
 • Håll dig uppdaterad men läs/lyssna inte på nyheter mer än några gånger per dag. Att hålla nere mängden information och intryck kan minska oro och skapar tid till annat.
 • Att behålla dina rutiner kan ge en känsla av trygghet. Det som vanligtvis får vardagen att fungera och får dig att må bra behöver fortsätta få utrymme.
 • Sök socialt stöd. Prata med någon du känner dig trygg med om känslorna blir tunga eller svåra att hantera. Du är också välkommen att boka samtal hos en kurator eller präst här på Studenthälsan. Det är också viktig att prata om saker som får dig att må bra.  

Längre ner på denna sida finns fakta och övningar du kan prova vid stress.

Läs mer om oro på 1177

Aktiviteter

Yin Yoga varje fredag

Varje fredag kl. 08.30-09.30 erbjuds studenter Yin Yoga online via Linnéuniversitetet. Passet hålls på engelska och varken förkunskap eller föranmälan behövs.

Infomation och länk till Zoomrum.

Stilla stund på måndagar

Varje måndag kl. 12.10-12.25 hålls en stilla stund i Stilla rummet (Ljusgården, campus Falun). Ibland sitter vi bara tysta tillsammans och ibland gör vi en andnings- eller mindfulnessövning. Ingen förkunskap eller anmälan behövs, bara kom som du är!

Vandringar

Vandringar och promenader anordnas i Falun och Borlänge vid flera tillfällen under läsåret, datum kommer ut löpande här och i kalendern på studentwebben.

Måndag 12/12 kl 12.30-14.00, i Borlänge: Vi träffas på campus Borlänge (innanför entrén) där vi bjuder på glögg och pepparkakor innan vi promenerar runt Sportfältet. 

Samtalsgrupp om livsfrågor

I vilka sammanhang känner du dig hemma? Vad är egentligen meningsfullt för dig? Hur tänker, känner och handlar du i ditt liv? Kanske upplever du att du saknar en stabil grund att utgå ifrån när du möter svårigheter eller så längtar du efter samtal med lite mera djup.

Vi kommer att samtala om existentiell hälsa utifrån några av de teman som WHO identifierat som särskilt viktiga när det handlar om vår upplevelse av god hälsa.

För dig som tänker dig ett framtida yrke inriktat mot människor kan detta vara ett tillfälle att få utforska och reflektera kring dessa viktiga frågor. Oavsett ingång, så är du välkommen att delta.

Vi träffas fyra måndagar under höstterminen och för din och gruppens skull ser vi gärna att du deltar vid alla tillfällen.

Datum: 24/10, 31/10, 7/11 och 21/11 kl. 15.00-17.00.
Plats: Digitalt via Zoom.
Anmäl dig till kurator@du.se senast 21/10.
Samtalsgruppen leds av Maria Möhring, kurator och Mats Cedergren, studentpräst.

Våga tala

Intresseanmälan. När vi fått minst fem intresseanmälningar träffas vi digitalt för att tillsammans boka in datum och tid. För intresseanmälan och frågor maila kurator@du.se

Workshop: Jag och gruppen - Hur kan vi arbeta bättre tillsammans?

Nytt datum kommer till hösten.

Om du blir sjuk

På Studenthälsan bedriver vi inte sjukvård. Om du blir sjuk och behöver vård ska du kontakta 1177 Vårdguiden eller din vårdcentral. Vid akut sjukdom och nödsituationer ring 112.

Tänk på att det är viktigt att du anmäler sjukdom till Försäkringskassan eftersom det kan påverka ditt studiemedel.

Läs mer på Försäkringskassans webbplats

Här kan du läsa mer om sjukdom och försäkringar på Högskolan Dalarnas webbplats

Fakta om stress

Stress är en naturlig reaktion som ger extra kraft och energi att klara av svårare situationer. Problemet är inte den kortvariga stressen, utan långvarig stress då kroppen aldrig hinner återhämta sig.

När vi ställs inför något vi upplever som hotfullt reagerar kroppen med stress. Det är en biologisk kamp- och flyktreaktion som är till för att förbereda oss för det upplevda hotet. Stressreaktionen styrs av det autonoma nervsystemet, den del av nervsystemet som bland annat styr andningen, hjärtslagen, blodtrycket och matsmältningen.

Det kan vara bra att känna till att hjärnan inte skiljer på verkliga och tänkta hot, utan reagerar med samma stressreaktion oavsett om det finns ett reellt hot eller inte. Därför kan vi bli stressade av att tänka på en jobbig situation, tankar om att vi inte duger eller genom att minnas något som varit svårt för oss.

Vanliga symptom vid stress

 • trötthet
 • sömnproblem
 • muskelspänningar
 • hjärtklappning
 • yrsel
 • koncentrations- och minnessvårigheter
 • nedstämdhet
 • oro
 • ångest
 • magproblem

Medveten närvaro

Att öva medveten närvaro (mindfulness) innebär att lära sig att bli mer medveten om sina tankar, känslor och kroppsupplevelser i stunden och att förhålla sig till dem på ett mer accepterande och icke-värderande sätt. När vi är medvetna om det vi tänker, känner och upplever har vi större möjlighet att välja hur vi vill agera i olika situationer. Både positiva och negativa tankar och känslor kan komma upp när vi stannar till och är närvarande i stunden. Detta är naturligt men kan upplevas som jobbigt, ofta kan det kännas lättare när vi har övat en tid och nervsystemet förstår att det är ofarligt att varva ner. Om du får kraftiga negativa känslor kan det vara bra att söka hjälp för guidning i den teknik du vill använda. 

Självmedkänsla

Självmedkänsla är ett område inom medveten närvaro och handlar om att hantera livet i motgång. Att möta det som är svårt, det som skapar stress samt sina tillkortakommanden med vänlighet och förståelse istället för att vara hård och dömande mot sig själv för att en inte uppfyller sina förväntningar. Självmedkänsla kan till exempel göra det lättare att hantera självkritik.

Självmedkänsla innehåller tre delar:

 • Du möter smärtan men du fastnar inte i den.
 • Du inser att du inte är ensam. 
 • Du är aktivt tröstande och snäll mot dig själv. 

Möt smärtan men fastna inte i den

Det som gör ont vill vi gärna undvika men om du ständigt motsätter dig den känslomässiga smärta som du utsätts för kan den bli svårare att bära. Själslig smärta behöver omvårdnad precis som ett skrubbsår på knät. När du vågar möta din smärta ger du dig själv möjlighet att hantera den. Förhåll dig till din smärta som en öm vuxen mot ett skadat barn. Plåstra om och trösta, men låt dig inte uppslukas av den. Fråga gärna dig själv vad du behöver just nu för att det ska kännas lite lättare.

Inse att du inte är ensam

Alla människor möter svårigheter i sina liv. De flesta är också självkritiska. Känslor som ångest, skam och värdelöshet kan bli lättare att bära om du förstår att du inte är ensam om dem och att dessa känslor är en ofrånkomlig del av livet.  

Självmedkänsla handlar alltså inte om att du ska förhärliga dig själv och ditt liv, utan mer om en insikt om att livet är tufft för alla, ingen går fri.

Öva din självmedkänsla

Du kan öva din självmedkänsla. Medveten närvaro är grunden till självmedkänsla och därför kan det vara hjälpsamt om du har någon erfarenhet av medveten närvaro innan du börjar öva. Du behöver bli medveten om dina svårigheter eller ditt lidande för att kunna ge dig själv tröst.

Hitta övningar för medveten närvaro på 1177 Vårdguidens webbplats

Övningar vid stress

Om du känner dig stressad räcker det ofta att försöka varva ner och vila lite mer än vanligt. Fundera om det går att minska på kraven du själv och omgivningen ställer. Nedan finns några övningar du kan prova om du känner dig stressad. Studier visar att många människor upplever att lugn andning, avslappning och att vara medvetet närvarande i nuet minskar stress, ångest och nedstämdhet. Vissa tycker också att dessa kan vara en hjälp för att hantera olika typer av svårigheter och smärta. 

En kort andningsövning för hjärnvila

Ta en minut och fokusera på ditt andetag. Följ luften med ditt medvetande- in och ut, in och ut. Notera hur det känns, hur det låter, hur långt ner luften kommer. Uppmärksamma utan att värdera eller döma. Ibland kan det vara lättare att räkna andetagen till exempel 1-5. Det är normalt att tankarna vandrar iväg. Så fort du märker att du tänker på annat för du tillbaka fokus på andetaget igen.

Du kan öva i olika situationer till exempel liggande-sittande, inomhus-utomhus, i mataffären, i busskön. Ställ gärna en timer så att du kommer ihåg att öva.

Nedan finns några olika övningar du kan prova för att slappna av:

SAHA - Stress och Hälsoråd

SAHA är ett webbstöd för dig som upplever stressreaktioner och som på egen hand vill försöka förbättra ditt mående.

Materialet består av enklare texter med kunskap, råd och övningar kring lindriga problem med nedstämdhet, ångest, sömn, stress, ältande och oro, svåra känslor eller smärtsamma och svåra minnen.

Ta del av Stress och hälsoråd på SAHAs webbplats 

Livsstilstest

Som student ställs du hela tiden inför olika krav. Genom att testa dina levnadsvanor kan du ge dig själv bästa möjliga förutsättningar för att må bra och orka med både studier och fritid. Efter varje test får du en återkoppling utifrån ditt resultat med tips på vad du kan tänka på.

Delta i forskningsstudien Buddy

Vill du ha stöd i mobilen för bättre levnadsvanor? Forskare vid Linköpings universitet har tagit fram ett nytt stöd för de som vill ändra sina alkohol-, fysisk aktivitet-, mat- och rökvanor. Stödet är automatiserat och ges direkt i din mobil. Buddy är en forskningsstudie som utvärderar stödet. Du kommer att få svara på digitala enkäter vid tre tillfällen: efter en, två samt fyra månader. Deltagande är gratis och du är helt anonym.

SMS:a buddy74 till 0732- 62 03 55 för mer information.

Senast granskad:
Vi har tystnadsplikt

Som kuratorer har vi tystnadsplikt. Det innebär att vi inte lämnar uppgifter om dina personliga förhållanden vidare, utan ditt medgivande (offentlighets- och sekretesslagen 23 kap. 5§).

Senast granskad: