Studentkurator

Du kan vända dig till studentkuratorn för samtal om stress, prestationsångest, bristande självförtroende och annat som påverkar dina studier.

Jag är kurator

Stödjande samtal

På grund av coronapandemin genomförs alla stödsamtal via telefon eller digitalt via Zoom. Du bokar ett samtal via webbokningen ovan.

Kontakt

Vill du inte boka ett stödjande samtal, men komma i kontakt med mig ändå når du mig på kurator@du.se. Tänk på att inte skriva något som kan vara känsligt i e-postmeddelandet. Du når mig även via telefon 023-77 86 33.

Vad jag kan hjälpa dig med

Studietiden är oftast förenad med glädje, utveckling och ny kunskap, men ibland kan den här tiden upplevas som allt för krävande. Det kan också finnas saker i ditt privatliv som påverkar dina studier negativt. Detta kan leda till bland annat stress, nedstämdhet, ökad oro/ångest och bristande självförtroende. Du kan vända dig till studentkuratorn om du behöver någon att tala med om din situation.

Kuratorn är även en resurs för lärare och kan bjudas in till samtal med studenter där det kan behövas. 

Avslappningsövningar

När vi är i stress ställer vår kropp in sig på att slåss emot eller fly från den ”fara” som hjärnan uppfattar att vi är i. Det gör att vi andas snabbt och ytligt uppe i bröstet och att musklerna spänns, vilket i sin tur kan ge en känsla av att inte riktigt vara närvarande här och nu. Man kan säga att stressen är som en gaspedal i kroppen. För att dämpa stressen behöver vi medvetet aktivera bromspedalen istället. Medveten andning och att vara närvarande här och nu, i kroppen, är de mest effektiva bromspedalerna för att lugna oss när vi är i stress.

Här bjuds du in till några olika övningar för att börja träna på andetaget och närvaro. Det är svårt för alla i början – så var snäll mot dig själv om tankarna svävar iväg eller du upplever mer stress när du gör övningarna. Fortsätt träna, så ofta du kan och vill, för det blir lättare och du kommer med tiden att känna dig lugnare.

Enkel övning att börja med: Ta en minut att bara följa ditt andetag – in och ut, in och ut. Hur känns det? Hur långt ner kommer luften? Inte döma, bara notera. Vill du leka lite kan du öva i olika situationer till exempel liggande-sittande, inomhus-utomhus, på Ica. Ställ gärna en timer så att du kommer ihåg att öva.

 

Vänlig avslappning (ca 11 min, en övning med fokus på andetaget)


Systematisk avslappning (ca 15 min, avslappning för hela kroppen med spänn-släpp metoden)


Tre saker (ca 5 min, en övning för att hitta närvaro i nuet)

 

Livsstilstest

Som student ställs du hela tiden inför olika krav. Genom att testa dina levnadsvanor kan du ge dig själv bästa möjliga förutsättningar för att må bra och orka med både studier och fritid. Efter varje test får du en återkoppling utifrån ditt resultat med tips på vad du kan tänka på.

 

Senast granskad:
Jag har tystnadsplikt

Som kurator har jag tystnadsplikt. Det innebär att jag inte lämnar uppgifter om dina personliga förhållanden vidare, utan ditt medgivande (offentlighets- och sekretesslagen 23 kap. 5§).