Studentkurator

Du kan vända dig till studentkuratorn för samtal om stress, prestationsångest, bristande självförtroende och annat som påverkar dina studier.

Digital kurs med temat Våga tala:
Klicka på respektive datum för mer information: 8/12
Höstens existentiella samtalsgrupp och Våga tala kurs är fullbokad. Håll utkik efter nystart nästa termin.
Vid frågor kontakta Maria Möhring

Jag är kurator

Stödjande samtal

Ett stödjande samtal genomförs via telefon, digitalt via Zoom, eller på plats på Campus Falun eller Campus Borläge. Du bokar ett samtal via webbokningen ovan.

Under coronapandemin är det viktigt att alla är extra försiktiga för att undvika smittspridning i samhället. Om du bokat en fysisk träff men får förkylningssymptom, ber vi dig därför att omboka ditt möte till Zoom eller telefon. Om du behöver omboka gör du det genom att skicka ett mail till kurator@du.se.

Kontakt

Vill du inte boka ett stödjande samtal, men komma i kontakt med mig ändå når du mig på kurator@du.se. Tänk på att inte skriva något som kan vara känsligt i e-postmeddelandet. Du når mig även via telefon 023-77 86 33.

Vad jag kan hjälpa dig med

Studietiden är oftast förenad med glädje, utveckling och ny kunskap, men ibland kan den här tiden upplevas som allt för krävande. Det kan också finnas saker i ditt privatliv som påverkar dina studier negativt. Detta kan leda till bland annat stress, nedstämdhet, ökad oro/ångest och bristande självförtroende. Du kan vända dig till studentkuratorn om du behöver någon att tala med om din situation. Kuratorn är även en resurs för lärare och kan bjudas in till samtal med studenter där det kan behövas. 

Livsstilstest

Som student ställs du hela tiden inför olika krav. Genom att testa dina levnadsvanor kan du ge dig själv bästa möjliga förutsättningar för att må bra och orka med både studier och fritid. Efter varje test får du en återkoppling utifrån ditt resultat med tips på vad du kan tänka på.

 

Senast granskad:
Jag har tystnadsplikt

Som kurator har jag tystnadsplikt. Det innebär att jag inte lämnar uppgifter om dina personliga förhållanden vidare, utan ditt medgivande (offentlighets- och sekretesslagen 23 kap. 5§).