Studera med funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du få stöd under din studietid hos oss. Vilket stöd du kan få beror på vilket hinder din funktionsnedsättning innebär för dig i studierna.

Ansök om pedagogiskt stöd

Om du har en funktionsnedsättning är du välkommen att ansöka om pedagogiskt stöd. 

  1.  Ansök via systemet NAIS, bifoga ett intyg som styrker din funktionsnedsättning. Det går bra att scanna in intyget eller att ladda upp ett foto av intyget med din mobiltelefon.
  2. Samordnaren kontaktar dig för att boka en tid för samtal om stödåtgärder. Samtalet kan vara på campus Falun, Borlänge, digitalt via Zoom eller telefon.
  3. Samordnaren utfärdar ett beslut om pedagogiskt stöd. Inför varje kurs kontaktar du kursansvarig lärare och examinator för att visa ditt beslut och prata om hur aktuell kurs kan behöva anpassas.

Det kan ibland ta tid att ordna det stöd som passar just dig, så var ute i god tid.

Exempel på stöd du kan få

Har du som student en funktionsnedsättning som innebär en varaktig fysisk, psykisk eller begåvningsmässig begränsning av din funktionsförmåga avseende dina studier, uppmuntrar vi dig att ansöka om pedagogiskt stöd

Inläst litteratur

Studenter med läsnedsättning har rätt att låna anpassad kurslitteratur, till exempel som talbok, punktskrift eller som e-textböcker. Du får låna obligatorisk kurslitteratur utan kostnad från Myndigheten för tillgänglig media (MTM). För att kunna ladda ner böcker måste du ha ett nedladdningskonto hos MTM. Bibliotekets kontaktpersoner hjälper dig med detta. Böcker som redan finns inlästa kan du låna genast. Behöver du beställa nyinläsning av en bok kan det ta upp till tio veckor att få den. Det är viktigt att du kontaktar biblioteket tidigt i dina studier om du vill använda dig av talböcker eller som anpassad litteratur.

Examinationsanpassningar

Vid behov kan det bli aktuellt att anpassa din examination, till exempel med förlängd tid. Samordnaren kan fatta beslut kring generella tentamensanpassningar, däremot har samordnaren endast rekommendationsmöjlighet gällande anpassade examinationsformer. Slutgiltigt beslut fattas av ansvarig lärare. 

Mentor

Har du en neuropsykiatrisk diagnos som ADHD, ADD eller Autismspektrum kan du bli beviljad stöd från en mentor om du behöver hjälp att skapa struktur i dina högskolestudier eller hjälp med att prioritera. En mentor, som ofta själv är student, är tänkt att fungera som ett bollplank för dig i dina studier.

Anteckningsstöd

Om du på grund av en funktionsnedsättning inte själv kan anteckna under föreläsningar och seminarier kan en anteckningshjälp anlitas. Vanligast är att en kurskamrat anlitas för uppdraget.

Tolkstöd

Högskolan ansvarar för att du som har en hörselskada får teckenspråkstolk eller skrivtolksstöd i undervisningen. Om du behöver tolkstöd ska du meddela samordnare i god tid före utbildningens start, helst redan när du anmäler dig till en kurs eller ett program.

Resurs-/datorrum

Det finns ett datorrum i Falun respektive Borlänge för studenter med funktionsnedsättning. Där finns datorer utrustade med stödprogrammen Stava Rex, Spell Right, Claro Read Plus samt Gustavas ordböcker. Kontakta samordnare för att få behörighet till dessa resursrum.

Övriga behov och stödåtgärder

Har du andra behov av anpassningar och stödåtgärder så tveka inte att fråga. Du är alltid välkommen att kontakta samordnaren för att diskutera en lösning. Det kan dock ibland ta tid att ordna den lösning som passar just dig, så var ute i god tid, helst redan när du fått ditt antagningsbesked.

Senast granskad:
Senast granskad: