Lina Mörk

Personlig presentation av Lina Mörk

Studievägledare
Avdelningen för studentservice och utbildningsadministration Verksamhetsstödet

Jag vägleder studenter inför och under karriärval såväl som övergång till arbetsliv. Jag informerar och undervisar om bl.a. utbildnings- och karriärvägar samt arbetsmarknad. Jag håller i workshops i studiestrategi.
Jag är även beteendevetare och pedagog och koordinator för Studieverkstaden.

Bakgrund

Mitt yrkesval bygger på förmånen att göra lärande och utveckling möjligt för vuxna individer och grupper. 
Under 2019-2021 hade jag förmånen att vara uppdragsledare för arbetet med att utveckla stödet för breddat deltagande på högskolan som ledde till Studieverkstadens tillkomst.
Just nu läser jag en grundläggande psykoterapiutbildning s.k. steg 1 (KBT)

Forskning

Publikationer