Lina Mörk

Personlig presentation av Lina Mörk

Studievägledare
Avdelningen för studentservice och utbildningsadministration Verksamhetsstödet

Jag vägleder studenter i karriärval och informerar och undervisar om bl.a. utbildnings- och karriärvägar samt arbetsmarknad. Jag håller i workshops i studiestrategi och är koordinator för Studieverkstaden. Jag är beteendevetare, pedagog och KBT-terapeut, steg 1.

Bakgrund

Mitt yrkesval bygger på förmånen att göra lärande och utveckling möjligt för vuxna individer och grupper. 
Under 2019-2021 hade jag förmånen att vara uppdragsledare för arbetet med att utveckla stödet för breddat deltagande på högskolan som ledde till Studieverkstadens tillkomst. Mitt hjärta finns hos våra icke itreditionella studenter.

Forskning

Publikationer