Behörig genom validering av reell kompetens

Om du saknar den behörighet som krävs för den utbildning du vill anmäla dig till på Högskolan Dalarna kan du ansöka om att få din reella kompetens prövad.

Om du saknar den behörighet som krävs för den utbildning du vill anmäla dig till på Högskolan Dalarna kan du ansöka om att få din reella kompetens prövad. Det innebär att du blir bedömd utifrån dina samlade kunskaper, oberoende av hur du har skaffat den.

Erfarenheter från t ex arbetsliv, föreningsliv, annan utbildning, utlandsvistelser och kunskaper från personalutbildning eller annan kursverksamhet tas med i bedömningen.

Validering av din reella kompetens innebär inte att du får undantag från behörighetskraven. Syftet är i stället att Högskolan Dalarna gör en bedömning av om du, tack vare din samlade kompetens, kan klara den utbildning du vill gå.

Om bedömningen visar att du har förutsättningar att klara utbildningen, måste du även konkurrera om en plats på utbildningen.

Vad innebär en prövning av reell kompetens

  • Prövningen av reell kompetens gäller alltid bara för den kurs eller program på Högskolan Dalarna som du anger att du söker bedömning för.
  • Det görs en helhetsbedömning av alla inskickade meriter, det vill säga den samlade kompetensen, inte bara formella studiemeriter. Vi utgår från förutsättningen att du ska klara av den sökta utbildningen.
  • Du som sökande måste kunna beskriva hur den samlade kompetensen är ett resultat av vad du tidigare lärt dig. Allmän erfarenhet räcker inte. Du ska kunna ge exempel på användningen av kunskaperna.
  • Vid ett beslut om reell kompetens har dina kompetenser och kunskaper bedömts, vilket kan innebära att du blir behörig till den utbildning du har sökt.

Så här ansöker du

  1. Anmäl dig till utbildningen via antagning.se
  2. Fyll i blanketten Ansökan om bedömning av reell kompetens som finns att hämta på antagning.se

Ladda upp din ansökan tillsammans med ett personligt brev där du noggrant beskriver följande:

  • Vilka kompetenser du anser att du har som motsvarar de angivna behörighetskraven.
  • Beskriv hur du har skaffat dig dessa kompetenser.
  • Hur anser du att dessa kompetenser kommer att hjälpa dig att klara av den utbildning som du söker.

Du måste styrka dessa kunskaper genom att skicka in intyg, betyg och/eller bedömningar från personer som kan intyga din kompetens inom ett visst område. Det kan vara arbetsintyg, kursintyg, beskrivning av arbete inom föreningsliv, utlandsvistelser eller andra aktiviteter.

Ansök i tid

Då ansökan om behörighet utifrån validering av reell kompetens tar tid att handlägga är det viktigt att du ansöker om reell kompetens i samband med din anmälan.

Vad händer sedan?

Högskolan Dalarna gör en samlad bedömning av de dokument du skickat in och beslutar om du kan anses behörig till den utbildning du sökt. Beslutet skickas ut tillsammans med ditt antagningsbesked från antagning.se. Om du får ett avslag på din ansökan har du möjlighet att överklaga. Information om hur du överklagar finns på antagningsbeskedet.

Senast granskad: