Behörighet

För att kunna antas till högskoleutbildningar behöver du ha vissa bestämda förkunskaper som kallas för behörighet. Till flera högskoleutbildningar tillkommer också särskilda behörigheter.

Grundläggande behörighet och särskild behörighet

För utbildning på grundnivå delas behörigheterna in i grundläggande behörighet och särskild behörighet. Den grundläggande behörigheten krävs för all högskoleutbildning på grundnivå och består av en avslutad utbildning på gymnasienivå eller kunskaper som motsvarar detta. Den särskilda behörigheten för kurser och program som vänder sig till nybörjare anges i gymnasiekurser.

Det finns även kurser och program på grundnivå som vänder sig till andra än nybörjare. Då kan de särskilda behörighetskraven bestå av en eller flera högskolekurser, eller andra krav för utbildningen. Program på avancerad nivå har en grundläggande behörighet som i de flesta fall består av en avslutad examen på högskolenivå, och särskild behörighet på motsvarande sätt som ovan. Kurser på avancerad nivå har enbart krav på särskild behörighet.

Motsvarande kunskaper

Det görs alltid en prövning, utifrån behörighetskraven, om du har motsvarande kunskaper. Om du anser att du har meriter som motsvarar behörighetskravet men som har en annan benämning, kan du behöva uppmärksamma oss på detta. Det gör du genom att ladda upp ett brev på dina sidor på antagning.se där du beskriver vilka meriter som du anser är motsvarande kunskaper.

Om du har laddat upp meriter sedan tidigare har vi kvar dem i vårt system. Om de inte är inregistrerade under dina "meriter" på antagning.se kan det vara bra om du uppmärksammar oss om det på samma sätt som beskrivs ovan.

Reell kompetens

Om du helt eller delvis saknar de formella förkunskaper som krävs för att bli antagen till en eller flera utbildningar, kan du ansöka om att få din reella kompetens prövad. Det är ett alternativt sätt att visa att man skaffat sig de kunskaper och den kompetens som krävs för behörighet till högskolestudier. Reell kompetens är din samlade kompetens, oberoende av hur du skaffat den eller om du har formella bevis på den.

Här kan du läsa mer om behörighet genom validering av reell kompetens

Grundläggande behörighetsprov

Du som är minst 24 år och saknar grundläggande behörighet till högskolestudier kan skriva ett prov för att styrka din kompetens. Med ett godkänt provresultat får du grundläggande behörighet till högskolestudier.

Mer om det grundläggande behörighetsprovet på studera.nu

 

Senast granskad: