Studieverkstaden

Studieverkstadens syfte är att underlätta dina studier och hjälpa dig växa som student och människa. Den samordnar och tillgängliggör högskolans stödfunktioner på ett ställe, så att du snabbt och enkelt ska finna det du söker. Välkommen!

Personer som jobbar tillsammans vid ett skrivbord

Genom att delta i Studieverkstadens aktiviteter kan du vässa din studieteknik, lära dig mer om akademiskt skrivande, informationssökning, referenshantering men också strategier för att må bra under din studietid. Att delta i aktiviteterna är gratis och vi finns här för dig – oavsett vilken nivå eller vad du studerar.
 
Studieverkstadens uppdrag är att bidra till att så många studenter som möjligt självständigt klarar av sina studier och når bra studieresultat, oavsett bakgrund och förutsättningar.

Aktiviteter

Studieverkstadens aktiviteter och program ändras från termin till termin, kom ihåg att hålla dig uppdaterad och tipsa gärna andra om att delta.

Biblioteket

På biblioteket kan du få hjälp med att söka, värdera och referera till vetenskaplig litteratur. Vi erbjuder workshops och drop-in-handledning via Zoom hela terminen.

Språkstödet

Under terminerna erbjuder Språkstödet hjälp och stöd med text på svenska och engelska. Vi erbjuder aktiviteter och bokad handledning. 

Studenthälsan

Studenthälsan består av kuratorer, studentpräster och samordnare för studenter med funktionsnedsättning. Du kan vända dig till oss oavsett egen tro eller livsåskådning och behöver inte tillhöra någon kyrka eller samfund. Om du har en funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du få stöd under din studietid hos oss. Vi erbjuder olika slags gruppaktiviteter, föreläsningar och workshops för att främja välmående och ge möjlighet till personlig utveckling. 

Studie- och karriärvägledningen

Studie- och karriärvägledningen erbjuder aktiviteter i studiestrategi direkt från studiestart.  Karriärutveckling handlar om kunskap om arbetsmarknad, skapa mål för framtida yrkesliv, förbereda dig inför kommande yrkesliv och medvetandegöra och presentera din kompetens. Vi informerar regelbundet om att studera och praktisera utomlands våra partneruniversitet och om de praktikmöjligheter som finns.

Studera utomlands – utbytesstudier

Sen ansökan för utbytesstudier under våren 2023 är öppen under perioden 1 augusti – 5 september.

Behöver du hjälp med din ansökan om utbytesstudier? Välkommen på Drop In via Zoom:

Mer information om att studera och praktisera utomlands

Senast granskad:

Kontakt

Lina Mörk
Studievägledare
Koordinator för studieverkstaden
Kontakt
Johan Wernberg
Bibliotekarie
Koordinator för studieverkstaden
Senast granskad: