Studieverkstaden

Vill du lära dig mer funktionella sätt att studera på och samtidigt utvecklas som person? Ta del av Studieverkstadens aktiviteter!

Personer som jobbar tillsammans vid ett skrivbord

Genom att delta i Studieverkstadens aktiviteter kan du vässa din studieteknik, lära dig mer om akademiskt skrivande, informationssökning, referenshantering men också strategier för att må bra under din studietid. Att delta i aktiviteterna är gratis och vi finns här för dig – oavsett vilken nivå eller vad du studerar.
 
Studieverkstadens uppdrag är att bidra till att så många studenter som möjligt självständigt klarar av sina studier och når bra studieresultat, oavsett bakgrund och förutsättningar.

Aktiviteter

Studieverkstadens aktiviteter och program ändras från termin till termin, kom ihåg att hålla dig uppdaterad och tipsa gärna andra om att delta.

Studie- och karriärvägledningen (Zoom)

 • Webinarier i studiestrategi planeras att ges under våren 2022

  Vill du veta mer om arbetsmarknad och utbildningsvägar och skapa mål för framtiden? Känner du dig osäker över ditt utbildningsval och behöver stöd i val- och beslutsfattande?

Studethälsan (Zoom)

 • Studenthälsan kommer under våren 2022 att anordna olika aktiviteter

  Kurator och hälsovägledare finns för dig som är stressad,  mår dåligt eller behöver någon att prata med.

  Samordnare för studenter med funktionsnedsättning/pedagogiskt stöd informerar om vilket stöd du har möjlighet att få när du har en funktionsnedsättning.

  Studentprästerna finns alltid tillgångliga för samtal i stort och smått kring dina studier eller om annat som tillhör livet. Du behöver inte tillhöra någon kyrka eller samfund.

Språkstödet (Zoom)

Bibliotekets drop in-handledning (Zoom) söka och citera 

 • Aktiviteter planeras att ges under vårterminen 2022

Ansökan till utbytesstudier (informationsträff i Zoom) 

Senast granskad:
Senast granskad: