Johan Wernberg

Personlig presentation av Johan Wernberg

Bibliotekarie
Bibliotek Falun Verksamhetsstödet

Arbetar främst med undervisning och breddat deltagande i olika former. Koordinator för Studieverkstaden.