Johan Wernberg

Personlig presentation av Johan Wernberg

Bibliotekarie
Bibliotek Falun Verksamhetsstödet

Arbetar primärt med undervisning och breddat deltagande i olika former. Koordinator för Studieverkstaden.