Kurs GMD2EX

Matematikens historia för lärare

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 • redogöra för olika sätt att formulera och lösa matematiska uppgifter utifrån ett historiskt perspektiv
 • formulera och lösa matematiska uppgifter med olika historiska metoder samt redogöra för dessa metoder
 • visa grundläggande kunskaper om matematikens utveckling genom historien ur olika perspektiv, t.ex. genusperspektiv
 • redovisa kunskaper om framväxt och utveckling av olika talsystem, räkneoperationer och matematiska symboler
 • tolka och kritiskt granska olika matematiska idéer och uttrycksformer genom tiderna
 • redogöra för den historiska utvecklingen av ett utvalt matematiskt område eller begrepp
 • planera, motivera och problematisera undervisning som inkluderar matematikens historia med utgångspunkt i skolans styrdokument och matematikdidaktisk forskning
 • kommunicera i tal och skrift på ett, för kursen, ändamålsenligt sätt.
Startar och slutar:
v46, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
  Du behöver också: Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik D.
  Eller: Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Matematik 3c
  (Områdesbehörighet 6c/A6c)
Anmälningskod:
HDA-H36GC
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
4 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.