Kurs GMD2EX

Matematikens historia för lärare

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • redogöra för olika sätt att formulera och lösa matematiska uppgifter utifrån ett historiskt perspektiv
  • formulera och lösa matematiska uppgifter med olika historiska metoder samt redogöra för dessa metoder
  • visa grundläggande kunskaper om matematikens utveckling genom historien ur olika perspektiv, t.ex. genusperspektiv
  • redovisa kunskaper om framväxt och utveckling av olika talsystem, räkneoperationer och matematiska symboler
  • tolka och kritiskt granska olika matematiska idéer och uttrycksformer genom tiderna
  • redogöra för den historiska utvecklingen av ett utvalt matematiskt område eller begrepp
  • planera, motivera och problematisera undervisning som inkluderar matematikens historia med utgångspunkt i skolans styrdokument och matematikdidaktisk forskning
  • kommunicera i tal och skrift på ett, för kursen, ändamålsenligt sätt.
Startar och slutar:
vecka 46, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet samt Matematik 4 eller Matematik D, Engelska 6, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-H3JR5
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
4 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Anmälan senast: 15 april
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig