Kurs MD1097

Matematikens historia för lärare

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2023

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • redogöra för matematikens utveckling i stora drag, genom historien
  • redovisa kunskaper om framväxt och utveckling av olika talsystem, olika räkneoperationer och olika matematiska symboler
  • utifrån ett historiskt perspektiv redogöra för olika sätt att formulera och lösa matematiska uppgifter
  • formulera och lösa matematiska uppgifter med olika historiska metoder samt redogöra för dessa metoder
  • tolka och kritiskt granska olika matematiska idéer och uttrycksformer genom tiderna
  • redogöra för och jämföra olika sätt att inkludera och använda matematikens historia i undervisning med utgångspunkt i både svenska och andra nationella styrdokument
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 44, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 3c eller Matematik D, Fysik 1a alt Fysik 1b1+1b2
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-H3EV4
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig