Kurs MD1097

Matematikens historia för lärare

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • redogöra för matematikens utveckling i stora drag, genom historien
 • redovisa kunskaper om framväxt och utveckling av olika talsystem, olika räkneoperationer och olika matematiska symboler
 • utifrån ett historiskt perspektiv redogöra för olika sätt att formulera och lösa matematiska uppgifter
 • formulera och lösa matematiska uppgifter med olika historiska metoder samt redogöra för dessa metoder
 • tolka och kritiskt granska olika matematiska idéer och uttrycksformer genom tiderna
 • redogöra för och jämföra olika sätt att inkludera och använda matematikens historia i undervisning med utgångspunkt i både svenska och andra nationella styrdokument
Startar och slutar:
v36, 2020 - v45, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
  Du behöver också: Fysik A, Matematik D, Engelska B.
  Eller: Fysik 1a / 1b1+1b2, Matematik 3c, Engelska 6
  (Områdesbehörighet 8/A8)
Anmälningskod:
HDA-H35UU
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
4 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.