Kurs GBY2ME

Husbyggnadssystem

5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2024

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska tillägna sig kunskaper i husbyggnadsteknik, speciellt beträffande uppbyggnaden av flerbostadshus, kontorsbyggnader och industrilokaler.
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för olika stomsystem samt göra en lastanalys för dessa system
  • Visa och motivera hur gällande brand-, ljud-, lufttäthets och fuktkrav normalt uppfylls för ett flerbostadshus, kontorshus och industribyggnad
  • Visa förståelse för uppbyggnaden av förekommande konstruktionsdetaljer för flerbostadshus, kontor och industribyggnader
  • Beskriva produktionsmetoder för olika stomsystem
Startar och slutar:
vecka 46, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 30 hp inom Byggteknik - Produktion och förvaltning eller Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3J3U
Huvudområde:
Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Hans Persson