Utbildningsprogram TSETA

Magisterprogram i solenergiteknik

Säkra din framtid på det globala området förnybar energi genom att studera på Europas första magisterprogram i solenergiteknik.
60 högskolepoäng Avancerad nivå

Lång erfarenhet av ämnet

När världen övergår till renare energikällor har efterfrågan på yrkesverksamma inom solenergisystem ökat. Vårt program rustar dig med toppmodern kunskap och praktisk erfarenhet inom detta snabbt föränderliga område, vilket positionerar dig för en mängd givande jobbmöjligheter.

Exempel på ämnen som behandlas är design av fotovoltaiska system, solvärme- och hybridssystem, energilagring, solenergiprojektledning och finansiering av solenergi.

Magisterutbildningen vid Högskolan Dalarna ger dig en djup och praktiknära utbildning för att kunna arbeta med solenergiteknik i framtiden. Utbildningen ges av våra lärare som har lång erfarenhet från forskning och industriell utveckling av solenergiteknik. Sedan 1999 har 100-tals studenter från över 40 länder gått våra solenergiutbildningar och jobbar idag med utvecklingen av framtidens energilösningar över hela världen.

Utbildningens innehåll

Programmet syftar till att förbättra studenternas färdigheter inom våra kärnområden för solteknik, särskilt PV och systemdesign. Du kommer att få internationell exponering genom institutionen och dina klasskamrater samt ha möjlighet till en praktikplats både nationellt och internationellt efter att ha avslutat programmet.

Kontakt med arbetslivet

Kontakter med arbetslivet är lika viktiga i din utbildning som den teoretiska kunskap och de praktiska färdigheter du kommer att få genom dina studier. I programmet får du som student goda kontakter med näringslivet genom:

  • Besök på plats vid solanläggningar och forskningscenter, samt genom gästföreläsningar från experter inom områden som solcells­fysik och kemisk energilagring
  • Praktikplatser efter dina ett års studier, där vi kan hjälpa dig med kontakter nationellt och internationellt
  • Ditt examensarbete, som kommer att ge dig nära kontakt med forskningsanläggningar och företag både i Sverige och utomlands.

Vad blir du efter utbildningen och hur ser arbetsmarknaden ut?

Karriärmöjligheter

Många av våra över 300 alumner inom solenergi är aktiva som ingenjörer och chefer inom den globala solenergiindustrin. Efter examen går många vidare för att starta sina egna solenergiföretag, medan andra väljer att göra en doktorsexamen och bli forskare och lärare vid universitet. De flesta av våra avgångsstudenter går vidare för att arbeta i företag och organisationer över hela världen.

Potentiella framtida arbetsgivare är:

  • Tillverkare av solutrustning
  • Ingenjörs- och konsultföretag med fokus på förnybar energi
  • Energiföretag
  • Statliga organisationer.

Arbetsmarknaden

Fram till för några år sedan fanns jobb inom solenergisektorn främst i länder där politiska insatser hade lett till en tidig antagning av förnybar energi, ofta genom subventioner för företag och privatpersoner att investera i förnybara energikällor som solenergi.

Idag är kostnaden för solenergi lägre än någonsin tidigare. Den har blivit konkurrenskraftig, även utan subventioner, i många utvecklade och fortfarande utvecklingsländer. Medan kostnaden för installation av solenergi har minskat, förbättras möjligheten att utnyttja och lagra solenergi ständigt, vilket säkerställer utmärkta långsiktiga jobbmöjligheter.

Studera utomlands

Programmet erbjuder studentutbyte och vi mottar studenter från hela världen till vårt program. Läs mer om möjligheterna till utbyte.

Examen

Programmet ger dig en Master of Science Degree i Solenergiteknik.

Mer information om programmet på engelska

För mer information om programmet, se Master Programme in Solar Energy Engineering (webbsida på engelska).

 

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. På ämnet energiteknik har vi exempelvis en lång tradition av forskning inom energisystem med fokus på solenergi samt energieffektivisering i byggnader. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet. 

Mer om forskning

Senast granskad:
Hösten 2024
Start vecka 36
Studietakt
100%
Studieort
Borlänge
Anmälningskod
HDA-H3HUQ
Studieform
Normal
Språk
Engelska
Behörighetskrav
  • Högskoleingenjörsexamen, Civilingenjörsexamen eller Teknologie kandidatexamen med huvudområde inom elektroteknik, maskinteknik, energiteknik, teknisk fysik och Engelska 6
Start vecka 36
Studietakt
100%
Studieort
Borlänge
Anmälningskod
HDA-H3H3N
Studieform
Normal
Språk
Engelska
Behörighetskrav
  • Högskoleingenjörsexamen, Civilingenjörsexamen eller Teknologie kandidatexamen med huvudområde inom elektroteknik, maskinteknik, energiteknik, teknisk fysik och Engelska 6
Start vecka 36
Studietakt
100%
Studieort
Flexibel (Borlänge)
Anmälningskod
HDA-H3HUB
Studieform
Distans
Språk
Engelska
Behörighetskrav
  • Högskoleingenjörsexamen, Civilingenjörsexamen eller Teknologie kandidatexamen med huvudområde inom elektroteknik, maskinteknik, energiteknik, teknisk fysik och Engelska 6
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar, första terminen

2 fysiska
3 online

Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig
Emmanouil Psimopoulos