Kurs AEG225

Solenergins ekonomi

2,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 46, 2019

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

  • tillämpa och diskutera olika resultatindikatorer för att utvärdera investeringar i solenergisystem
  • beskriva vikten, fördelar och begränsningar av direkta och indirekta ekonomiska incitament, policy och reglerande åtgärder som stödjer genomförandet av solenergiprojekt

   Startar och slutar:
   v46, 2019 - v3, 2020
   Studietakt:
   25%
   Studieort:
   Borlänge
   Undervisningstid:
   Dag
   Studieform:
   Normal
   Språk:
   Engelska
   Övrigt:
   P: Ges endast som del av ett program.
   Ej sökbar som fristående kurs.
   Behörighetskrav:
   • Högskoleingenjörs- eller civilingenjörsexamen med inriktning mot elektroteknik, maskinteknik, energiteknik, teknisk fysik, eller kandidatexamen inom motsvarande huvudområden, eller motsvarande utländsk examen. Engelska B från svensk gymnasium eller motsvarande kunskaper.
   Anmälningskod:
   HDA-H32ZH
   Huvudområde: