Kursplan

Solenergins ekonomi

Kurskod
AEG225
Poäng
2,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Akademi
Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet
Energiteknik (MÖY)
Ämnesgrupp
Energiteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Energiteknik1
Solenergiteknik2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
2A1N
Fastställd
Fastställd 2018-05-24.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-07-24.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

  • tillämpa och diskutera olika resultatindikatorer för att utvärdera investeringar i solenergisystem
  • beskriva vikten, fördelar och begränsningar av direkta och indirekta ekonomiska incitament, policy och reglerande åtgärder som stödjer genomförandet av solenergiprojekt

Innehåll

Kursen behandlar tillämpningen av ekonomiska metoder för bedömning /evaluering av solenergisystem i jämförelse med andra energialternativ. Effekterna av olika politiska, rättsliga och andra stödåtgärder (som inmatningstariffer, förnybara köpoptioner, softlån, kapitalsubventioner eller viability gap funding, investerings och produktionskattelättnader etc.) på den ekonomiska lönsamheten för investeringar i solenergisystem undersöks. Strategier för att kvantifiera de miljömässiga fördelarna på investeringar i solenergisystem kommer också att diskuteras.

Examinationsformer

Grupprapport med individuell muntlig presentation 2.5 hp.

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav

  • Högskoleingenjörs- eller civilingenjörsexamen med inriktning mot elektroteknik, maskinteknik, energiteknik, teknisk fysik, eller kandidatexamen inom motsvarande huvudområden, eller motsvarande utländsk examen. Engelska B från svensk gymnasium eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Ersätter MÖ3030