Kurs AEG22R

Tillämpad solenergiteknik

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 36, 2020

Efter avslutad kurs, ska studenten kunna:

  • Redogöra för grundläggande elteknik, termodynamik och mättteknik som krävs för solenergisystem
  • Planera, utveckla, bygga och testa ett solenergisystem
  • Tillämpa grundläggande ingenjörskunskap och solenergikunskap på ett kritiskt och systematiskt sätt
  • Kommunicera ingenjörsarbete genom att presentera projektresultaten muntligt och skriftligt
  • Reflektera över sociala aspekter vid införandet av solenergisystem
  • Kritiskt utvärdera projekts arbetsresultat
Startar och slutar:
v36, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Tekn. kandidat-, högskoleingenjörs- eller civilingenjörsexamen med huvudområde/inriktning inom elektroteknik, maskinteknik, energiteknik, teknisk fysik eller motsvarande. Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-H35SK
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet