Kurs EG3015

Solstrålning och solgeometri

5,0 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 36, 2024

Efter genomgången kurs skall studenten kunna
  • visa på kunskap om solljusets egenskaper före och efter passagen genom atmosfären,
  • redogöra för olika sätt att mäta solstrålning och identifiera de begränsningar olika mätmetoder har,
  • behärska den grundläggande geometrin och vanliga begrepp vad gäller beskrivning av solens rörelse över himlavalvet och kunna beräkna vilken effekt orienteringen av en yta har på instrålad energi,
  • tillämpa beräkningsmodeller och olika instrument för att kunna analysera och ange hur skuggning från närliggande byggnader och omgivande horisont påverkar tillgängligheten av solstrålning på en given plats,
  • illustrera och reflektera över hur människans behov av dagsljus i byggnader hanteras i olika länder och olika typer av byggnader på grundval av de krav som ställs på dagsljusutformning av byggnader.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 45, 2024
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
  • Tekn. kandidat-, högskoleingenjörs- eller civilingenjörsexamen med huvudområde/inriktning inom elektroteknik, maskinteknik, energiteknik, teknisk fysik, byggteknik, arkitektur och Engelska 6
Urval :
Akademiska poäng (30-285 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3K99
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Mats Rönnelid