Kurs EG3015

Solstrålning och solgeometri

5,0 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Energiteknik, Solenergiteknik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna
  • visa på kunskap om solljusets egenskaper före och efter passagen genom atmosfären,
  • redogöra för olika sätt att mäta solstrålning och identifiera de begränsningar olika mätmetoder har,
  • behärska den grundläggande geometrin och vanliga begrepp vad gäller beskrivning av solens rörelse över himlavalvet och kunna beräkna vilken effekt orienteringen av en yta har på instrålad energi,
  • tillämpa beräkningsmodeller och olika instrument för att kunna analysera och ange hur skuggning från närliggande byggnader och omgivande horisont påverkar tillgängligheten av solstrålning på en given plats,
  • illustrera och reflektera över hur människans behov av dagsljus i byggnader hanteras i olika länder och olika typer av byggnader på grundval av de krav som ställs på dagsljusutformning av byggnader.