Kurs BFY224

Högskoleförberedande kurs

5 förutbildningspoäng
Behörighetsgivande förutbildning

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna sig kunskap om vetenskapligt arbetssätt inom naturvetenskap och teknik.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • planera och genomföra en avgränsad undersökning
  • välja metod för insamling av data
  • samla in, analysera och bearbeta data
  • skriva en rapport enligt riktlinjer för naturvetenskaplig/teknisk rapportskrivning
  • muntligt redovisa resultatet av undersökningen
  • använda modern teknik som ett verktyg för att söka information, samt för kommunikation och lärande
  • reflektera över vetenskapligt arbetssätt i relation till eget arbete