Kurs GSQ33N

Stadsbyggnad

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Utföra stadsanalyser med stöd av GIS-verktyg
  • Redogöra för och kritiskt reflektera kring städers historiska och nutida utveckling, drivkrafter, förändringsprocesser och stadsbyggnadsdiskurser
  • Beskriva, analysera och visa förståelse för städer som komplexa system ur ett hållbarhetsperspektiv med stöd av digitala verktyg
  • Utforma städer utifrån urbangeografiska och urbanmorfologiska koncept
  • Hantera urbana utvecklingsprocesser genom iterativt analys- och designprocessarbete med stöd av designbaserade och digitala metoder och verktyg
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 12, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 75 hp samhällsbyggnadsteknik
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GLK
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Tony Svensson