Kurs ABY22V

Energieffektiva installationssystem

5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Energiteknik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • Uppskatta värmebehov för lågenergibyggnader i kallt klimat och relatera till energikraven i Boverkets byggregler (BBR
  • Beskriva utformning, funktion och tillämpning av värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem lämpliga för lågenergibyggnader i kallt klimat.
  • Analysera och beskriva samspelet mellan olika installationslösningar och byggnaden.