Tomas Persson

Personlig presentation av Tomas Persson

Universitetslektor energiteknik
Energiteknik Institutionen för information och teknik
Tekn dr
Energiteknik Institutionen för information och teknik
Docent
Energiteknik Institutionen för information och teknik

Forskning

Publikationer