Kurs GBY2RN

Installationsteknik

5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2023

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för vad som styr det termiska inomhusklimatet
 • redogöra för hygieniska krav på inomhusmiljö och luftkvalitet
 • beskriva uppbyggnad av och material för vatten- och avloppssystem i byggnader
 • beskriva funktion och material för olika typer av värmesystem och kylsystem
 • beräkna effekt och energibehov för uppvärmning och tappvarmvatten
 • beskriva funktion och material för olika typer av ventilationssystem
 • läsa installationsritningar
 • redogöra för normer som styr installationer i byggnader
 • känna till den historiska utvecklingen av installationssystem i byggnader
Startar och slutar:
vecka 3, 2023 - vecka 12, 2023
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • 45 hp inom programmet Byggteknik - Produktion och förvaltning
Anmälningskod:
HDA-V3DB4
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Ove Sundmark

Start vecka 3, 2024

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för vad som styr det termiska inomhusklimatet
 • redogöra för hygieniska krav på inomhusmiljö och luftkvalitet
 • beskriva uppbyggnad av och material för vatten- och avloppssystem i byggnader
 • beskriva funktion och material för olika typer av värmesystem och kylsystem
 • beräkna effekt och energibehov för uppvärmning och tappvarmvatten
 • beskriva funktion och material för olika typer av ventilationssystem
 • läsa installationsritningar
 • redogöra för normer som styr installationer i byggnader
 • känna till den historiska utvecklingen av installationssystem i byggnader
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 12, 2024
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • 45 hp inom programmet Byggteknik - Produktion och förvaltning
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GH9
Huvudområde:
Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Ove Sundmark