Kurs BY1053

Arkitektur och byggande

5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2019

Kursen behandlar historisk utveckling i samhälls- och byggnadsplanering med avseende på arkitekturstilar, planarbete, bostads- och rumsutformning. Vidare ger kursen en introduktion till byggprocessen, Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler. Kursen innehåller även flera praktiska moment där studenten får tillämpa teorierna om bostads- och rumsutformning i en inlämningsuppgift där skisser och beskrivningar tas fram för en byggnad.
Startar och slutar:
v36, 2019 - v45, 2019
Studietakt:
33%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H32H7