Kurs GEG2JP

Utvecklingsprojekt, tillverkning av en solfångare

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2024

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp som utgör förutsättningar för konstruktion och funktion av en solfångare i ett värmesystem
  • redogöra för materialval för en kostnadseffektiv konstruktion.
  • redogöra för systemaspekter som påverkar effektiviteten av en solfångare.
  • utföra grundläggande beräkningar och simuleringar avseende utformning av solvärmeanläggningar.
  • praktiskt tillverka en solfångare.
  • utvärdera en solfångares tekniska prestanda i laboratorieuppställning.
  • utföra beräkningar och utvärdera en solfångare både ur teknisk och ekonomisk synvinkel.
  • sammanställa och redovisa resultat muntligt och skriftligt.
Startar och slutar:
vecka 13, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Introduktion till hållbara energisystem, 3,5 hp, grundnivå
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GMY
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Tomas Persson