Kurs GEG2JP

Utvecklingsprojekt, tillverkning av en solfångare

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2021

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp som utgör förutsättningar för konstruktion och funktion av en solfångare i ett värmesystem
  • redogöra för materialval för en kostnadseffektiv konstruktion.
  • redogöra för systemaspekter som påverkar effektiviteten av en solfångare.
  • utföra grundläggande beräkningar och simuleringar avseende utformning av solvärmeanläggningar.
  • praktiskt tillverka en solfångare.
  • utvärdera en solfångares tekniska prestanda i laboratorieuppställning.
  • utföra beräkningar och utvärdera en solfångare både ur teknisk och ekonomisk synvinkel.
  • sammanställa och redovisa resultat muntligt och skriftligt.
Startar och slutar:
v3, 2021 - v22, 2021
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Introduktion till hållbara energisystem, 3,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V384Y
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig