Kurs ABY27W

Introduktion till bioklimatisk design

2,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 35, 2023

Efter genomgången kurs ska studenterna kunna:

  • genomföra fältmätningar av utomhusklimat
  • inhämta, bearbeta och presentera information i muntlig och skriftlig form med användandet av korrekt terminologi som används inom byggteknik och komfort
  • analysera inomhus- och utomhusklimat ur mänsklig komfortsynpunkt
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 44, 2023
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
  • Ingenjörsexamen eller kandidatexamen inom bygg-, energi- eller samhällsbyggnadsteknik om minst 180 hp och Engelska 6
Urval :
Akademiska poäng (30-285 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3FP8
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88